خوزه ماریا سیسون را آزاد کنید!

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

خبر دستگیری خوزه ماریا سیسون توسط دولت هلند به شدت خشمگینمان کرد. رفیق سیسون یکی از کسانی است که حزب کمونیست فیلیپین را در سال ۱۹۶۸ بنیان گذاشت و از آن پس نیز زندگی خود را وقف مبارزه با امپیرالیسم و ارتجاع کرده است. رفیق سیسون از رهبران مبارزات مردم فیلیپین است و صرفا به همین دلیل است که دولت های ارتجاعی فیلپین، یکی پس از دیگری و بی وقفه در صدد شکار وی بوده اند. مبارزاتی که رفیق سیسون درگیرشان است، مورد حمایت میلیون ها فیلیپینی از اقشار و طبقات مختلف  می باشد،  این واقعیتی است که حتی رسانه های ارتجاعی نیز به آن اذعان دارند. با این وجود، امپریالیسم آمریکا و اتحادیه اروپا بارها کوشیده اند به رفیق سیسون مارک “تروریست” بزنند.

دستگیری رفیق سیسون نه تنها ضربه بزرگی به مبارزات مردم فیلیپین است، بلکه حمله ایست به هزاران انقلابی و فعال سیاسی در سراسر جهان که به اروپا می آیند چرا که در کشور خود به شدت تحت تعقیب می باشند. اگر اولیاء امور در هلند موفق شوند رفیق سیسون را محاکمه کنند، با انتظار عواقب نحس و گسترده ای  را داشته باشیم.

کمیته جنبش انقلابی انترناسیونالیستی از طرف کل این جنبش، همۀ نیروها و افراد کمونیست، انقلابی و مترقی را فرا می خواند که صدای اعتراضشان را بلند کرده و از اولیاء امور در هلند بخواهند که خوزه ماریا سیسون را آزاد و همه اتهاماتی را که به وی بسته اند مردود اعلام کنند و دست از تعقیب سیاسی وی بردارند.

کمیته جنبش انقلابی انترناسیونالیستی

۳۰ اوت ۲۰۰۷