دولت چین انقلابیون طرفدار مائو را دستگیر و زندانی میکند

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۴ دقیقه

سرویس خبری جهانی برای فتح. ۱۷ ژانویه

حقیقت ارگان حزب کمونیست ایران ( م ل م ) شماره ۲۰ بهمن ۱۳۸۳

طبق آخرین اخبار رسیده از چین، هر روز در نقطه ای از کشور اعتصابات کارگری و خیزشهای دهقانی خشونت آمیز علیه دولت مستبد حاکم بر چین در جریان است. در چند هفته گذشته هراس دولت از اینکه مخالفتهای مردم یکباره تبدیل به شعله های سرکش آتش شود، فزونی یافته است بطوریکه بر تدابیر امنیتی اش در میدان  تین آن من (صلح آسمانی) افزوده و هر روز صبح قبل از گشودن میدان،  هزار نفر نیروی انتظامی در آنجا مستقر می شوند. اخیرا تارنمای مجله “مانتلی ریویو” گزارش داد که ۴ نفر چینی به جرم پخش اعلامیه های حمایت از مائوتسه دون دستگیر شده اند و در حمایت از این ۴ نفر موج حمایتهای مردمی براه افتاده است. دستگیر شدگان در اعلامیه های خود گفته اند که چین دیگر یک کشور سوسیالیستی نیست بلکه یک کشور سرمایه داریست. آنان در اعلامیه خود رهبران حزب کمونیست چین را “دشمنان سوسیالیسم و مردم” خوانده اند.

 ژن ژنگیائو و ژان روکوآن، روز ۲۴ دسامبر دریک دادگاه فرمایشی به اتهام برهم زدن نظم اجتماعی و خدشه دار کردن امنیت ملی محاکمه و محکوم به سه سال زندان شدند. در ابتدا می خواستند آنان را به جرم “خرابکاری” محاکمه کنند اما این اتهام را کنار گذاشتند. دو نفر دیگر بزودی محاکمه خواهند شد. در روز تشکیل دادگاه عده زیادی از مردم به آنجا آمدند تا پشتیبانی خود را از این دو نفر نشان دهند. اما به آنان اجازه ورود به جلسه دادگاه داده نشد.  بسیاری از این مردم از شهرهای دیگر و نقاط دوردست خود را به آنجا رسانده بودند. اخبار این دستگیری و محتوای اعلامیه از طریق اینترنت در همه جا پخش شده بود.

اعلامیه ای که علیه دولت چین پخش شده، به چیزی بنام “سه نمایندگی” اشاره می کند. این “سه نمایندگی” وضع کنونی چین را بیان می کند. رهبران حزب کمونیست چین مدعی اند که آنها “نماینده نیروهای تولیدی پیشرفته اند” (به عبارت دیگر نماینده آن هستند که اقتصاد به قیمت لگد مال کردن مردم توسعه یابد و نه در جهت منافع مردم)؛ نماینده “فرهنگ پیشرفته” هستند (به عبارت دیگر نماینده فرهنگ پرستش پول و پرستش بنده وار فرهنگ غرب که مردم عادی چین را ذباله حساب می کند) و “نماینده منافع اکثریت مردم” (که امکان ندارد! حزبی که نماینده دو تای اول باشد مطمئنا نمی تواند نماینده منافع اکثریت مردم باشد بنابراین دروغی بیش نیست).

مقامات دولت چین این اعلامیه را خطرناک تشخیص دادند زیرا نقاب “سوسیالیستی” آنان را بر می دارد و ماهیت طبقاتی واقعیشان را به مردم نشان می دهد. شک نیست که این اعلامیه احساسات میلیون ها نفر را در جامعه چین بیان می کند؛ میلیونها تنی که در زمان مائوتسه دون وضعشان فرسنگها بهتر از حال حاضر و حتا بهتر از آینده ای که اکنون در چین به مردم وعده اش را می دهند، بود. و این میلیون ها می خواهند بفهمند که چه شد که سوسیالیسم از دست رفت و چگونه می توانند آنرا برگردانند.

نشریه حقیقت بزودی ترجمه این اعلامیه را در اختیار خوانندگان خود قرار خواهد داد.

دانشگاه کابل سنگر مبارزه

طبق گزارش سرویس خبری جهانی برای فتح در ماه نوامبر گذشته ( آبان ) دانشجویان دانشگاه کابل، دست به تظاهراتی علیه نیروهای امنیتی رژیم حامد کرزای زدند. جرقه این  اعتراضات را قتل دانشجوئی به نام حبیب الله حیدری بدست چاقوکشان مارشال فهیم زد. مارشال فهیم وزیر دفاع اسبق حامد کرزای بوده و از جنگ سالاران با نفوذ افغانستان است. وی از رهبران “ائتلاف شمال” است که با اشغال افغانستان توسط آمریکا، به قدرت رسید. باند چاقوکشان مارشال فهیم برای دانشجویان قلدری می کردند و حیدری یکی از دانشجویانی بود که حاضر به گردن گذاشتن به قلدری و تهدیدات اینان نبود. آدمهای فهیم مقابل چشم نیروهای امنیتی مستقر در دانشگاه حیدری را به قتل رساندند. بنا به گفته دانشجویان،  نیروهای امنیتی در این قتل دست داشتند.  روز بعد، تظاهراتی با شعار “مرگ بر نیروهای امنیتی” و “قاتلین حیدری باید محاکمه شوند” براه افتاد. صف تظاهرات از محیط دانشگاه بیرون شده و بسوی وزارت کشور حرکت کرد. مقامات به دانشجویان وعده های فریبکارانه دادند که به مسئله رسیدگی خواهند کرد که البته نکردند. دانشجویان به اعتراضات خود ادامه دادند. نیروهای امنیتی سعی کردند تظاهرات دانشجویان را سرکوب کنند. اما دانشجویان منفعل نمانده و حمله آنان را با حمله پاسخ دادند و نیروهای انتظامی را با سنگ و چوب فراری دادند. نیرهای انتظامی بروی دانشجویان آتش گشودند و بسیاری را زخمی و دستگیر کردند. مضحک آنجاست که حامد کرزای که محافظانش آمریکائی اند و صبحانه و نهار و شامش را هم با آنان می خورد، دانشجویان را متهم کرد که بخاطر تحریکات “خارجی” دست به مبارزه زده اند!

دانشجویان دانشگاه کابل از هر فرصتی برای اعلام اعتراض خود علیه شرایط حاکم بر دانشگاه و علیه رژیم دست نشانده حامد کرزای و حضور نیروهای اشغالگر امپریالیسم آمریکا و دیگر امپریالیستها استفاده کرده اند. یکسال پیش اعتراض آنان به شرایط فلاکت بار خوابگاه ها به خاک و خون کشیده شد. در جریان آن تظاهرات، نیروهای امنیتی مستقر در دانشگاه بروی آنان آتش گشوده و چند تن از دانشجویان را به قتل رساندند.

زنان افغانستان علیه قلدری نیروهای اشغالگر آمریکائی

 طبق گزارش سرویس خبری جهانی برای فتح در روز ۲۷ نوامبر یک تظاهرات توده ای در “ننگرهار” واقع  جنوب شرقی افغانستان، علیه سربازان آمریکائی براه افتاد. سربازان آمریکائی تحت عنوان “جستجوی تروریستها” در خانه های مردم را شکسته و به خانه گردی پرداختند. در این خانه گردی های فاشیستی، سه مرد و یک زن را دستگیر کردند. بفاصله کوتاهی یک تظاهرات ده هزار نفره  که مردم با عصبانیت علیه آمریکا و رژیم دست نشانده کرزای شعار می دادند براه افتاد. تظاهر کنندگان اتوبان اصلی میان جلال آباد و ترخام (جاده ای که کابل را به پیشاور پاکستان وصل می کند)  را بستند. در درگیری های میان مردم و نیروهای امنیتی محلی، یک دختر جوان کشته شد.

ویژگی این مبارزه توده ای در آن بود که تعداد چشمگیری از زنان در آن حضور داشتند. از صبح روز ۲۷نوامبر تا ظهر روز بعد، زنان روی  اتوبان جلال آباد- ترخای بست نشستند. آنان اتوبان را کاملا بلوکه کرده و اعلام کردند که  تا زمان آزادی دستگیر شدگان به این کار ادامه خواهند داد.  اعتراضات توده ای به دیگر نقاط  آن منطقه سرایت کرد. بالاخره اشغالگران آمریکائی و رژیم دست نشانده شان از ترس اینکه ممکنست اعتراضات توده ای بیش از این گسترش یابد، دستگیر شدگان را آزاد کردند. مقامات به مردم قول دادند که از این پس سربازان آمریکائی همراه با نیروهای حکومت افغانستان دست به خانه گردی خواهند زد. اما مردم این را قبول نکرده و اعلام کردند که خانه گردی های فاشیستی اینان باید فورا و بالکل قطع شود.

خانه گردی ها و اذیت و آزار ارتش فاشیستی آمریکا در افغانستان ادامه خواهد یافت و مردم را بیش از پیش مصمم خواهد کرد که علیه این نیروی اشغالگر و رژیم دست نشانده اش بپا خیزند و به حساب تک تک جنایات آنان رسیدگی کنند. مطمئنا زنان افغانستان نقش مهمی در این ماجرا خواهند داشت. ■