فراخوان برای شرکت در سومین بریگاد بین المللی جاده سازی در نپال

زمان مطالعه: ۲ دقیقه
این فراخوان از طرف سازمان دهندگان سومین بریگاد بین المللی جاده سازی در نپال انتشار یافته است. ده سال است که جنگ خلق در نپال غوغا می کند. امروز بیش از ۸۰% کشور بدست توده های نپال آزاد شده است.در منطقه رولپا، مردم پروژه جالبی را آغاز کرده اند، ساختن جاده شهدا: این اولین باری است که در این منطقه از نپال جاده ای که مناسب تردد وسایل نقلیه موتوریزه باشد ساخته می شود. مردم، رهبران مائوئیست محلی، کادرهای حزب و سربازان ارتش آزادیبخش با شعار «تلاش ما، رشد ما» بیل و کلنگ بدست گرفته اند تا زنجیرهای ستم فئودالی و امپریالیستی را در هم بشکنند. اتکای آنها به خودشان است و منتظر خرده نان های سلطنت و سرمایه داران ننشسته اند. این جاده به راستی جاده ای است به سوی آینده.این منطقه از نپال، همچون بسیاری دیگر از مناطق این کشور، به طرز وحشتناکی عقب مانده است. فاصله بین روستاها به کیلومتر حساب نمی شود، بلکه با تعداد ساعت ها و روزهایی حساب می شود که طول می کشد تا این فاصله پیاده طی شود. سفر صرفا پیاده و در مسیرها خطرناک کوهستانی امکان پذیر بود. نتیجه هم چیزی جز عقب ماندگی شدید اقتصادی و مشکلات باورنکردنی برای دسترسی به درمان و تحصیل بود. نه گلوبالیزاسیون و بازار آزاد کاری برای رشد این منطقه کرده است و نه دولت سلطنتی کاتماندو که توسط غرب حمایت می شود. ولی هنوز چند سالی از سیاست های آزادیبخش حزب کمونیست نپال (مائوئیست) نگذشته است که رلپا شاهد تغییر تحول است. باید این تغییر و تحولات را از نزدیک دید. در سال ۲۰۰۵، دولت جمهوری خلق خودمختار ماگارات دواطلبان بین المللی را فراخواند تا در همبستگی با مردم نپال به ساختمان جاده کمک کنند و تحولات جامعه را از نزدیک مشاهده کنند. در نوامبر همان سال اولین بریگاد جاده سازی بین المللی به مدت دو هفته به جاده سازی مشغول شد. در آوریل ۲۰۰۶ دومین بریگاد جاده سازی قبل از اینکه به مناطق ماگارات سفر کند و به جاده سازی مشغول شود در تجربه بی نظیر جنبش خلق را در مناطق شهری نپال از سر گذراند.سومین بریگاد جاده سازی اولین هفته نوامبر ۲۰۰۶ حرکت خواهد کرد و سه هفته در نپال خواهد بود. اگر شما مایل به شرکت در این بریگاد و یا بریگادهای آینده هستید، و یا اگر می خواهید در این زمینه اطلاعاتی کسب کنید با آدرس اینترنتی زیر تماس بگیرید.  aroadtothefuture@yahoo.com گزارشات، منابع و عکس های بریگادهای قبلی و اطلاعات در مورد بریگادهای آینده در آدرس زیر در دسترس است: www.aroadtothefuture.org