در گرامیداشت روز کومه له

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

رفقا! ۲۸ مین  سالگرد بنیانگدازی سازمان کردستان حزب کمونیست ایران (کومه له) را به رهبری، کادرها، اعضا و پیشمرگان فداکار تبریک میگوییم .از زمان بنیانگذاری کومه له توسط رفقایی همچون کاک فواد مصطفی سلطانی، کومه له سالهای پراز فراز ونشیبی را سپری کرده ونقش و جایگاه قابل توجه ای را در مبارزات حق طلبانه خلق کرد داشته است.

مبارزات  مردم کردستان طی حاکمیت رژیم شاه و جمهوری اسلامی برای  رهایی از ستم ملی و حق تعیین سرنوشت خویش،  همیشه الهام بخش مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران و منطقه بوده است. رادیکالیسم جنبش کردستان و سازش ناپذیری آن در مقابل دشمنان رنگانگ داخلی و خارجی قلوب توده های ستمدیده  را فتح کرده است.

منطقه خاورمیانه با اشغال عراق توسط امپریالیسم آمریکا مرکز تلاطمات سیاسی جهان شده است. در چنین شرایطی مرتجعین رژیم اسلامی میخواهند با گروگان گرفتن مردم ایران چند صباحی بیشتر به حاکمیت ننگین خود ادامه دهند. امروزه تنها سیاست صحیح برای نیروهای  کمونیست و انقلابی این است که فعالانه برای سرنگون کردن رژیم جمهوری اسلامی مبارزه کنند و در عین حال از آینده ای که امپریالیسم آمریکا برای ایران تدارک دیده جلو گیری کنند. ضدیت با ارتجاع و امپریالیسم ، بیان فشرده سیاست قطب سوم است که باید هر چه سریعتر صدای متشکل و منسجمی بیابد.

به اعتقاد ما تنها سیاست تاکتیکی صحیح برای این دوره کمک به ایجاد یک جبهه انقلابی است؛ جبهه ای که بازتاب منافع عمومی مردم در مقابل دولت ارتجاعی جمهوری اسلامی و امپریالیستهای آمریکائی و بدیلهای آن برای ایران، باشد. این جبهه انقلابی باید متکی بر اتحاد انقلابی مردم ایران باشد. تلاش برای شکل گیری این اتحاد اصولی و انقلابی بخشی از نیاز فوری نیروهای پیشرو جامعه می باشد . بی جهت نیست که هر گونه ابتکار عمل انقلابی در این زمینه مورد استقبال بخشهای وسیعی از نیروهای انقلابی و چپ جامعه قرار میگیرد. امروز در کردستان عده ای که در گذشته بخشی از جنبش مقاومت مردم کردستان بودند، فعالانه به حمایت از برنامه های سیاسی آمریکا بلند شده اند و خطر آن است که تبدیل به نیروهای دست نشانده امپریالیسم جنایتکار آمریکا شوند.  بدین خاطر باید سیاست صحیح و جسورانه ای پیش گذاریم و اجازه ندهیم بار دیگر مبارزات و جانفشانی توده های زحمتکش به بیراهه رود. بدون شک سازمان شما نیز میتواند در شکل گیری این قطب انقلابی نقش مهمی ایفا کند.

زنده باد مبارزات حق طلبانه خلق کرد!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی! مرگ برامپریالیسم!

زنده باد انقلاب! زنده باد کمونیسم!

حزب کمونیست ایران ( مارکسیست لنینست مائوئیست)

بهمن ماه ۱۳۸۵