نظام جهانی ساکن نیست! بخش سوم: اتحادیه اروپا به مثابه یک رقیب بالقوه سلطه ایالات متحده

زمان مطالعه: 16 دقیقه نوشته ریموند لوتا. از نشریه انقلاب شماره ۱۳۸. ۳ آگوست ۲۰۰۸ جابجائی های بزرگی در توازن قوای اقتصادی میان قدرت … ادامه خواندن نظام جهانی ساکن نیست! بخش سوم: اتحادیه اروپا به مثابه یک رقیب بالقوه سلطه ایالات متحده