رفیق حسن(اکبر اصفهان)

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

رفیق حسن(اکبر اصفهان)

 رفیق حسن (اکبر اصفهان): از فعالین جنبش کارگری اصفهان، از مسئولین تشکیلات اصفهان، مسئول سیاسی گروه بهنام در جنگل. رفیق اکبر در درگیری دی ماه سال ۶۰ در جنگل جان باخت.