ناصرقاضی زاده(کاک آزاد)

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

اصر قاضی زاده (کاک آزاد) از فعالین تشکیلات مهاباد و بوکان اتحادیه کمونیست های ایران، از پیشمرگان «تشکیلات پیشمرگه زحمتکشان»

رفیق ناصر قاضی زاده در آذر ماه سال ۶۰ بصفوف سربداران پیوست، در نبرد آمل پس از ضربات نظامی که به مزدوران مستقر در ساختمان بسیج وارد نمود طی مقاومتی قهرمانانه در ششم بهمن ماه سال ۶۰ جان باخت.