انتخابات آمریکا و امکان انقلاب در آمریکا

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

از نشریه «انقلاب» ارگان مرکزی حزب کمونیست انقلابی آمریکا

۱- دونالد ترامپ در کلیه ی ابعادش (نژاد پرستی، نفرت از مهاجرین، داشتن صفات خوکی که همیشه سرش در طغار فضولات است، دروغ گویی بیمارگونه، تحسین جهل و پشیزی برای حقیقت ارزش قائل نبودن و غیره) تجسم ناب و کامل سرمایه داری آمریکایی است. در نوارهای ویدیویی که از او منتشر شده، اعتراف می کند که حمله ی جنسی به زنان از عادات او است و در این باره فخر فروشی می کند. این نوارها بیان متعفن فرهنگ تجاوز آمریکایی است. اما چیز جدیدی نیست و  با وجود آن که سران حزب جمهوری خواه سعی می کنند این کثافت را از روی صورت خود پاک کنند، اما دونالد ترامپ و رفتار او بخشی از یک مجموعه است.

۲- ترامپ توسط حکام این سیستم تقویت شده، مشروعیت یافته و بالاخره یکی از دو کاندیدای اصلی مسابقه ی انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا شده است. پدیده ترامپ بخشی از یک تلاش کلی است برای موجه شمردن یاوه سرایی های نژادپرستانه، فاشیستی و پدرسالارانه. …

۳- هیلاری کلینتون نیز یکی از نمایندگان کهنه کار این سیستم جنایتکار است. در ۲۵ سال گذشته او در هر جنایتی که امپریالیست های آمریکایی مرتکب شده اند شرکت داشته و مغز متفکر برخی از آن ها بوده است – از حبس توده ای سیاهان و لاتین ها و تبدیل نیروی پلیس آمریکا به یک نیروی نظامی، تا جنگ های خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال آفر یقا که جان میلیون ها نفر را گرفته و ده ها میلیون نفر را از خانه و کشورشان آواره کرده است. اسم «آلترناتیو» را روی کلینتون گذاشتن اگر شوخی نباشد، نابود کردن هر گونه امید نسبت به آینده بهتر است. 

۴-  این که ترامپ و کلینتون «انتخاب» هایی هستند که سیستم در مقابل مردم می گذارد به خودی خود بیان ورشکستگی کامل و غیر موجه بودن کامل این سیستم است و نشانه ی آن است که در این ماجرا هیچ چیزی به نفع توده های مردم در این کشور یا در سراسر جهان نیست و به جای رای دادن به این سیستم باید آن را سرنگون کنیم.

۵- این واقعیت که انتخابات اکنون تبدیل به یک مقابله ی شرورانه و قطبی شده است، حامل چالش های بزرگی است؛ از جمله تشدید سرکوب علیه توده ها و نیروهای انقلابی. اما این برخورد و تقابلِ شدت یافته حامل یک احتمال واقعی دیگر نیز هست: یعنی، برخورد آشکار میان نیروهای مختلف طبقه حاکمه. بروز چنین برخوردی، یک بخش ضروری برای تکامل اوضاع به سوی یک وضعیت انقلابی است — زمانی که مردم در شمار ده ها میلیون به درون زندگی سیاسی پرتاب می شوند و اگر جنبش برای انقلاب در دوره هایی مانند حال حاضر نفوذ و سازمان خود را ساخته باشد، امکان واقعی برای یک مبارزه ی میلیون نفری برای کسب قدرت می تواند در دستور کار قرار بگیرد. در آن زمان و در دوره ای که به سوی آن نقطه در حرکت است، ما نباید دنباله روی این یا آن دسته از حاکمین ستمگر بشویم. به جای دنباله رو شدن باید از وضعیت کنونی برای ساختن نیروهای انقلابی سود بجوییم. این امر، تعیین کننده است.

با حزب ما همراه شوید. بخشی از کارزار سازمان دهی این حزب بشوید. این کارزار که اکنون در جریان است برای آن است که هزاران نفر را همین امروز برای این انقلاب عضو گیری کند و برای اوضاعی تدارک ببیند که می تواند میلیون ها نفر را برای نبرد نهایی و با شانس واقعی پیروزی رهبری کند.  

 حزب کمونیست انقلابی، آمریکا

اکتبر ۲۰۱۶