نه کوبا سوسیالیستی بود نه فیدل در اوج «انقلابی گری» اش کمونیست!

زمان مطالعه: 9 دقیقه از نشریه آتش شماره ۶۲ دی ماه ۱۳۹۵ مرگ فیدل کاسترو سیلی از اظهار نظرها و ارزیابی‌ها از شخص وی … ادامه خواندن نه کوبا سوسیالیستی بود نه فیدل در اوج «انقلابی گری» اش کمونیست!