اطلاعیه حزب کمونیست ایران (م ل م) در دفاع از فراخوان اعتصاب عمومی ۲۱ شهریور در کردستان!

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

رژیم جمهوری اسلامی طی اقدامی زبونانه و از موضع ترس و در اوج ناباوری دست به جنایتی بزرگ زد. ابتدا در سحرگاه ۱۷ شهریور سه زندانی سیاسی شناخته شده زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی را پس از سال ها زندان و شکنجه و تهدید به مرگ، اعدام کرد و متعاقب این جنایت، مقرات حزب دمکرات کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان مورد حملات موشکی قرار گرفت و  در حالیکە جلسه کمیتە مرکزی حزب دمکرات کردستان در حال برگزاری بود، سبب کشته شدن ۱۶ تن از  اعضای رهبری، کادر، پیشمرگان و زخمی شدن بیش از ۴۰ تن و ناپدید شدن برخی دیگر شده است . این اولین بار نیست که رژیم جمهوری اسلامی هر گاه در تنگنا قرار می گیرد در خطه کردستان دست به چنین جنایاتی می زند.

پس از  این جنایات موجی از اعتراض در خارج از کشور مقابل مراکز رژیم مانند سفارت خانه و کنسول گری ها شکل گرفته است. ما از همه جوانان و مردم آزادیخواه در خارج از کشور می خواهیم مخالفت خود را علیه این جنایات با  آگاه کردن مردم هر کشوری که در آن هستند به اشکال مختلف نشان دهند. جمهوری اسلامی به این جنایات بسنده نخواهد کرد و پاسدار جنایتکاری  به نام رحیم صفوی به آشکار حرف از فعال شدن مجدد دسته های  “سربازان گمنام امام زمان” و ترور مخالفین جمهوری اسلامی در خارج از کشور زده است. شایان ذکر است که طی سال های اخیر برخی از پیشمرگان و فعالین کرد از جمله پدر زانیار مرادی توسط مزدوران جمهوری اسلامی در کردستان عراق ترور شده اند.

سئوال بر سر مان و نمان  یک رژیم بحران زده و مفلوک است. این را بهتر از هر کسی سردمداران رژیم می دانند. به همین دلیل دست به چنین جنایاتی می زنند و تنها با یک مبارزه آگاهانه و سازمان یافته امکان مقابله با چنین جنایاتی هست. این وظیفه کلیه نیروهای انقلابی و آزادیخواه و کلیه جنبشهای توده ای در داخل و خارج از کشور است که بی محابا به میدان آیند و مانع از ادامه و اجرای این توطئه های جنایتکارانه شوند.

ما ضمن حمایت و دفاع از فراخوان نیروهای انقلابی در روز چهار شنبه ۲۱ شهریور مبنی بر اعتصاب همگانی در کردستان، مردم سراسر ایران را فرا  می خوانیم که ضمن محکوم کردن این گونه اعمال جنایت کارانه  و در همبستگی با خانواده اعدام شده گان و قربانیان موشکی درمقرات احزاب دمکرات کردستان سنگر مبارزه در کردستان را با  مبارزه علیه جمهوری اسلامی تقویت کنند و زمینه را برای سرنگونی کلیت رژیم و استقرار جامعه ای نوین و  رها شده از ستم و استثمار که شایسته کل بشریت  است در برابر این نظامِ طبقاتی و پوسیده به پیش برند.

مرگ بر جمهوری اسلامی!

 پیش به سوی تشکیل دولت سوسیالیستی نوین در ایران!

 زنده باد انقلاب! زنده باد کمونیسم!

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) ۱۹ شهریور ۱۳۹۷