گزارش فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران ( م ل م) از تظاهرات اول ماه مه، روز جهانی کارگر ۲۰۱۹ در برلین

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۵ دقیقه

گزارش فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران ( م ل م) از تظاهرات اول ماه مه، روز جهانی کارگر ۲۰۱۹ در برلین

اول ماه مه امسال ما فعالین حزب کمونیست ایران (م.ل.م) همراه با رفقای انترناسیونالیستی «گروه مانیفست کمونیست انقلابی» (آر سی ام جی) در اروپا، در تظاهرات های مختلف در شهر شرکت کردیم و اطلاعیه های حزب به زبان آلمانی و آر سی ام جی را به طور گسترده پخش کردیم. 

هرگوشه و کنار شهر برلین از صبح زود شاهد جنب و جوش گروه های مختلف مردم بر أساس گرایش های سیاسی شان بود. 

دو تظاهرات عمده در برلین فراخوان داده شده بود. اولی در صبح روز اول مه، توسط سندیکاهای کارگری و أحزاب سیاسی دولتی سازماندهی شده بود. این تظاهرات از خیابان اسپاندا آغاز شد. اکثر خواسته ها در چارچوب همین سیستم خلاصه می شد و برای حقوق بیشتر و شرایط بهتر کار کارگران زن و مرد بود. تظاهرات دوم از ساعت ۱۳ از میدان کارل مارکس شروع شد که تجمعی از جوانان رادیکال تر ضد امپریالیسم و ضد سرمایه داری بود. بسیاری خود را کمونیست می دانستند و با درک های خودشان که مخلوطی از درست و غلطِ «بازماندۀ گذشته» بود از مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم هم دفاع می کردند. همه با پرچمهای سرخ و بطور منظم صف آرایی کرده و قبل از راهپیمایی سخنرانی در مورد روز کارگر و شرایط وحشتناک کاری و چند آهنگ انقلابی رپ اجرا شد. ما بیشتر نیروی خود را در اینجا متمرکز کردیم که به شکل پخش اعلامیه و بحث و گفتگو در باره کمونیسم نوین بود. برخی از جوانان که جذب نظریه و اطلاعیه های ما شدند، تمام روز را در کنارمان ماندند تا بیشتر با نظراتمان آشنا شوند. 

راهپیمایی از مناطقی که اغلب مهاجرنشین از کشور ترکیه و کشورهای عرب زبان هستند عبور کرد. ما بطور وسیع در میان مردم اعلامیه را پخش کرده و در مورد محتوای اعلامیه ها با مردم بحث می کردیم. در این محلات، به ویژه از اطلاعیه حزب مان استقبال شد.

ساعت ۱۶در منطقه ماریانهوف هزاران نفر حضور داشتند. این تجمع، بیشتر جهت جشن اول ماه مه بود. گروه های مختلف هنرمند در هر گوشه ای از پارک به هنرنمایی مشغول بودند. ما نیز با چیدن میز کتاب وارد گفتگو و بحث با مردم شدیم. فراخوان آر سی ام جی و اطلاعیه ها و میز کتاب مان کنجکاوی عده زیادی را بر می انگیخت و وارد بحث با ما می شدند. هم زمان عده ای از رفقا مشغول پخش بیشتر اطلاعیه ها در میان شرکت کنندگان بودند.

ساعت ۱۷ در منطقۀ دیگر شهر، گروهی از آنارشیستها تظاهرات داشتند. گروهای ضد فاشیستی و ضد امپریالیستی و ضد سرمایه داری مختلف در آنجا حضور داشتد. در این تظاهرات هم ما با میز کتاب و پخش اطلاعیه حضور یافته و با جوانان وارد بحث و گفتگو شدیم. در مجموع ارتباطاتی را که برقرار کردیم برای شرکت در برنامۀ نمایش فیلم سخنرانی باب آواکیان دعوت کردیم. این فیلم در مورد این است که «ما به یک انقلاب واقعی نیاز داریم و چگونه می توانیم پیروز شویم».

ما وظیفه داشتیم که کمونیسم نوین و معمار آن رفیق آواکیان را معرفی کرده و به جوانان اعلام کنیم که کمونیسم نوین راه موج دوم انقلاب های کمونیستی را گشوده است و بشریت نیاز به چنین انقلاب هایی دارد. نقش مشخص خود را به عنوان آلترناتیوی که مبتنی بر ضرورت انقلاب کمونیستی در سراسر جهان و شناساندن چهره واقعی این سیستم و راه کار علمی که میتواند در مقابل آن قرار بگیرد، حضور داشته باشیم و در این روز نیز بر پایه این دیدگاه سیاسی و هدف به خیابان آمده بودیم که با دشمن بجنگیم و توده ها را برای انقلاب تغییر دهیم.

ما در بحث و گفتگو با مردم تاکید می کردیم که تنها آلترناتیو در مقابل نظام سرمایه داری امپریالیستی که امروز جناحی از هیئت حاکمۀ فاشیست امپریالیستی مانند رژیم ترامپ، در راس آن نشسته است، انقلاب های کمونیستی در همه جا است. ما در مورد وضعیتی که این سیستم و کارکرد آن برای مهاجران به وجود آورده و میلیون ها نفر را به علت جنگ های خانمان سوز و بیکاری و نابودی محیط زیست از خانه و کشورشان کنده و جا به جا کرده است و در مرزها و کشورهای دیگر با راسیستم و مهاجر ستیزی مواجهند، در مورد زنان که در شمار میلیونی در جهان قربانی بیکاری و فقر و تجاوز هستند، در مورد مرگ میلیون ها کودک در نتیجه امراضی که به سادگی قابل درمان هستند، و … افشاگری کردیم و این سوال را در مقابل مردم گذاشتیم که آیا واقعا می توان این جنایت ها را در چارچوب سیستم درمان کرد؟ آیا این سیستم اصلاح پذیر است؟ ما به محیط زیست و نابودی آن اشاره کرده و تاکید می کردیم این نابودی عمدتا از دل این نظام سرمایه داری ناشی می شود و تنها با برقراری سیستمی کاملا متفاوت در مقابل آن ، قادر خواهیم بود، محیط زیست و بشریت را نجات دهیم. ما تاکید می کردیم که برای محو کارکردهای زیربنایی و روبنایی سرمایه داری که بشکل بین المللی پیش میرود، برای حل تضاد اساسی میان تولید اجتماعی و مالکیت خصوصی، نیاز به انقلاب کمونیستی نوین داریم و هر چیز دیگر فقط به عمر این سیستم پوسیده کمک خواهد کرد.

ما وارد بحث در مورد استراتژی این انقلاب شده و تاکید می کردیم که داشتن نگرش انترناسیونالیستی برای تحلیل از اوضاع و درک شرایط مادی که بر توسعه مبارزه انقلابی تاثیر میگذارد و همچنین اتخاذ رویکرد انترناسیونالیستی در تدارک و پیشبرد انقلاب بخش مهمی از این استراتژی است. در بحث ها این بخش اطلاعیه حزب را بولد می کردیم که می گوید: «پایه مادی انترناسیونالیسم و توسعه سرمایه داری و تبدیل آن به یک نظام بین المللی سرمایه داری امپریالیستی است.هر یک از کشورها و مناطق جهان ، سطوح مختلفی ار این نظام بین المللی هستند. هر چند ، هر یک از این سطوح دارای قوای محرکه و تضادهای درونی خاص و نسبتا خودمختاری می باشند، اما ، بطور تعیین کننده تحت قوای محرکه کلی این نظام جهانی هستند. به همین علت انترناسیونالیسم صرفا یک اصل اخلاقی نیست و هر گونه اجتناب از پسایندهای عملی آن مترادف با شکست محتوم انقلاب خواهد بود. در نتیجه ، انقلاب های کمونیستی در کشورهای مختلف باید به مثابه بخشی از فرایند واحد انقلاب جهانی پیش برده شوند» و اینکه در تدارک انقلاب در هر کشور، انترناسیونالیسم یک نقطه شروع اساسی است و باید مولفه ای برجسته در تغییر افکار توده های مردم در تاثیرگذاری بر صحنه سیاسی و در تقویت حزب پیشاهنگ کمونیست باشد.

 زمانی که از کمونیسم صحبت می کردیم این نکته را بولد می کردیم که: کمونیسم نسبت به زمان مارکس و لنین و مائو یک جهش تکاملی کرده و این کار توسط باب آواکیان انجام شده است و این که «رهبری کلی فرایند واحد انقلاب جهانی در کمونیسم نوین و رهبری تکامل دهنده این علم یعنی باب آواکیان تجسم پیدا میکند.» سپس بر این پایه مردم را برای دیدن و شنیدن سخنرانی باب آواکیان دعوت می کردیم.

یک تجربه دلپذیر: زمانی که با جوانی آلمانی در مورد مانیفست و برنامه انقلاب کمونیستی در ایران صحبت کردیم و گفتیم حزب ما مسئولیت این انقلاب را در ایران دارد و قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران ( پیش نویس پیشنهادی) را معرفی کردیم، تاثیر خوبی بر او داشت و پیگیری و جدیت حزبمان در این مسیر او را به وجد آورد.

در مجموع علیرغم تلاش دولت آلمان جهت تبدیل روز ماه مه به جشن و پایکوبی صرف، یک روز مبارزاتی خوب داشتیم و حضور گروه مانیفست کمونیست انقلابی در اروپا و اعلام وسیع این واقعیت که تنها راه نجات بشریت و کرۀ زمین انقلاب کمونیستی بر أساس کمونیسم نوین است، این جنبه را تقویت کرد.