در مقابل لجن پراکنی علیه کمونیستها و جانباختگان کمونیست و مسموم کردن فضای جنبش، سکوت نمی­کنیم!

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۳ دقیقه

بیانیۀ تعدادی از زندانیان سیاسی دهۀ شصت  و فعالین سیاسی در اعتراض به فحش نامۀ ضد انقلابی و ارتجاعی برهان عظیمی علیه رفیق جانباخته و سربدار سیامک زعیم و حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

به تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ (۱۱ جون ۲۰۱۹) نوشته ای با عنوان «درگذشت رفیق کا ابراهیم و مرثیه‌خوانی و کذب حقیقت توسط یک گروه پرادعای بی‌عمل» به قلم فردی به نام برهان عظیمی در برخی سایتهای اینترنتی منتشر شد. این نوشتۀ وقیحانه و ضد انقلابی علیه رفیق جانباخته و سربدار سیامک زعیم چنان مرزهای بی پرنسیپی سیاسی و ایدئولوژیک را جا به جا کرد، که ما جمعی از زندانیان سیاسی دهۀ شصت را وا داشت تا علیه این اقدام واکنش نشان بدهیم. بر کسانی که این شخص (برهان عظیمی) را می شناسند و چند سالی است که با هیاهوی اینترنتی شبانه روزی او آشنایی دارند، پنهان نیست که تمام شلتاق بازی های ارتجاعی و ضد انقلابی وی که هر از چند گاهی به صورت ادواری منتشر می شوند، هدفی جز گل آلود و مسموم کردن فضای جنبش سیاسی چپ ایران را ندارد. روش او در این کار چنین است که وکیل مدافع خودخواندۀ یک جریان چپ شده و از آن سکوی پرشی برای حملات غیر اصولی خود به دیگران درست می کند تا شخصیت موجهی از خود بسازد. از هنگامی که حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) در جریان دادگاه «ایران تریبونال» به او اجازۀ چنین سوء استفاده ای از حزب را نداد، وی همّ و غم «فعالیت سیاسی» خود را حمله به این حزب قرار داده است.

نوشتۀ هیستریک، آشفته و غیر مسئولانۀ برهان عظیمی هیچ نشانی از اندکی روحیۀ حقیقت جویی علمی، ذره ای صداقت و لحن و ادبیات مبارزات خطی درون جبهۀ خلق را ندارد. رفقای جنبش کمونیستی بین المللی و فعالین جنبش دانشجویی خارج کشور در دوران کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و کسانی که با روش کار نهادهای امنیتی در آمریکای شمالی علیه جنبش های دهه شصت و هفتاد میلادی آشنا هستند، این لحن و ادبیات را  یادآور هیستری ضد کمونیستی نهادهای تبلیغاتی و امنیتی بورژوازی امپریالیستی و محافل بازی خورده و مشکوک دهه ۱۹۶۰ و ۷۰ در جنبش انقلابی چپ اروپا و آمریکا می دانند. خرده بورژوای خود بزرگ­بین و سولیپسیستی که مدتها است در فضای مسموم منجلاب اینترنتی دست و پا زده و به سادگی از همان روش ها استفاده می کند. این نخستین باری نیست که افراد بی مسئولیت و چپ نمایان خرده بورژوای مبتلا به سندروم «اینترنت سنتریسم» که مبارزه طبقاتی با دشمن را به پرسه زدنهای شبانه روزی در اینترنت تقلیل می دهند، به کمونیستها و انقلابیون حمله کرده و دست به لجن پراکنی می زنند. دون کیشوتهای خیال پرداز فضای مجازی که با اسلحه های اینترنتی کاری جز حمله به انقلابیون و کمونیستها ندارند. آن هم در زمانه ای که تحولات سیاسی ایران در حال شدت گرفتن است و چنین حملات رذیلانه ای علیه نیروهای کمونیست و انقلابیون و کمونیستهای جان باختۀ شناخته شده در جنبش کمونیستی ایران، چیزی جز تقویت گفتمانهای ارتجاعی نیست.

ما ازهمگان، از خوانندگان این بیانیه، از رهبران، اعضا و هواداران احزاب و سازمانهای چپ و انقلابی و از نیروهای منفرد رادیکال، انقلابی و چپ می پرسیم به کار بردن الفاظی مانند «موذی» در مورد رفیق سربدار و جان باخته سیامک زعیم یا نسبتهایی مانند «مُشتی حزب اللهی» به رفقای حزب کمونیست ایران (م ل م) یا تشبیه کردن این حزب و رفقای آن به رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و گفتن: «جریان رویزیونیسم خارجه‌نشین… مانند رژیم حزب‌اللهی جمهوری اسلامی به مرثیه‌خوانی و سینه زدن پشت سیامک زعیم و برخورد فرصت‌طلبانه به…» در مورد این حزب، با کدام معیارها و پرنسیپهای چپ، مردمی و مسئولانه همخوانی و انطباق دارد؟

برازندۀ جنبش چپ و انقلابی است که مجال تکثیر چنین کانونهای توطئه چین، تخریبگر و بی مسئولیتی را چه در فضای عینی مبارزه و چه در فضای مجازی علیه هر حزب، سازمان و شخصی از طیف نیروهای کمونیست، چپ و انقلابی و مترقی ندهد. متاسفانه امروزه شاهد عقبگرد پرنسیپهای عمومی در این مورد هستیم و سایتهای اینترنتی به راحتی مطالب توهین آمیز، تخریب­گر و ارتجاعی افراد معلوم الحال مانند برهان عظیمی علیه احزاب، سازمانها و جریانات کمونیست، چپ و انقلابی را منتشر می کنند. شایسته است طیف نیروهای اپوزیسیون کمونیست، چپ و انقلابی با وجود تمامی اختلاف نظرهای سیاسی، ایدئولوژیک، خطی و استراتژیک که با یکدیگر دارند، در مرزبندی با تشبثات مسموم و معلوم الحال از این دست، متحد و همنظر شوند.

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

اسامی:

ابراهیم ارزانی فعال سیاسی

غلام مرادی فعال سیاسی

آناهیتا رحمانی زندانی سیاسی سابق و یکی از نویسندگان کتاب “و ما انکار خدایشان بودیم”

سرور کاردار فعال سیاسی

کریم عقیقی فعال سیاسی

غلام رضا طاهری زندانی سیاسی سابق

منیره حقیقت خواه زندانی سیاسی سابق و یکی از نویسندگان کتاب “و ما انکار خدایشان بودیم”

شبیر صابری زندانی سیاسی سابق

شیما کریمی

اشرف غیاثی زندانی سیاسی سابق و یکی از نویسندگان کتاب “و ما انکار خدایشان بودیم”

مینو ایرانی فعال سیاسی

سوسن گل محمددی زندانی سیاسی سابق و یکی از نویسندگان کتاب “و ما انکار خدایشان بودیم”

ستار آویهنگ فعال سیاسی

علی زضا آذین زندانی سیاسی سابق

بیژن جلالی فعال سیاسی