گزارشی از تجمع علیه حمله ارتش فاشیستی ترکیه به روژاوا در شهر دوسلدورف آلمان

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

روز ۱۰ اکتبر ۲۰۱۹ (۱۸ مهر ۱۳۹۸) تجمعی با حضور چند صد نفر از فعالین سیاسی در شهر دوسلدورف آلمان علیه تهاجم ضد انسانی ارتش فاشیستی ترکیه به روژاوا (کردستان سوریه) انجام شد. عمدۀ نیروهای حاضر در این جمع کردهای هر چهار پارچه کردستان و احزاب و سازمانهای شان و تعدادی از احزاب و فعالین چپ آلمانی بودند. عمده شعارهای به زبانهای کردی و آلمانی و در محکومیت ارتش اشغالگر ترکیه و در دفاع از مردم کردستان بود.

رفقای حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) با پلاکاردهایی با امضای حزب به صورت متحد با دیگران در این تجمع شرکت کردند و یکی از رفقا در تریبون به زبان آلمانی بر ضرورت مبارزه با دو پوسیدۀ امپریالیسم و اسلامگرایی و ضرورت و عاجل بودن انقلاب کمونیستی صحبت کرد.

فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران (م ل م) در آلمان