گزارش از تظاهرات و تجمع علیه تجاوز ارتش فاشیستی ترکیه به روژاوا در پاریس

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۳ دقیقه

۱۹ اکتبر ۲۰۱۹ تظاهراتی در محکومیت حمله فاشیستی ارتش ترکیه به شمال سوریه در محل میدان ریپابلیک شهر پاریس تشکیل شد. این تجمع با دعووت نیروهای سیاسی و چپ و ناسیونالیست کرد و حزب پ ک ک، انجام گرفت. گروههای سیاسی و چپ ترکیه و نمایندگان حزب کمونیست فرانسه نیز در این تجمع حضور داشتند و تعداد شرکت کننده ها در حدود پانصد نفر میتواند برشمرد.

تعدادی از فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) به همراه جمعی از رفقای گروه مانیفست کمونیست انقلابی (آر سی ام جی) طرفداران سنتز نوین در اروپا نیز در این تجمع حضور داشتند. تجمع با سخنرانی چند تن از فعالین کرد آغاز و با راهپیمایی اعتراضی ادامه یافت. با توجه به این که دو روز از آتش بست میان دولت اشغالگر ترکیه و آمریکا بر سر متوقف کردن حمله نظامی میگذرد، اما این حملات بصورت پراکنده ادامه داشته و در این مدت دوازده نیروی غیر نظامی نیز در این درگیری ها کشته شده اند. سخنرانان مراسم با محکوم کردن این حمله فایستی خواهان پایان دادن به کشتار نیروهای کرد منطقه شدند. بیانیه های حزب کمونیست ایران (م ل م) و گروه ار سی ام جی به زبان های ترکی و انگلیسی در تجمع پخش شد.

لازم به ذکر است که همزمان با این تجمع، دو تجمع دیگر نیز برای دفاع از حقوق پناهجویان در فرانسه و علیه قوانین محدود کننده و غیر انسانی پناهندگی در این کشور انجام پذیرفت. در بیانیه این گروه ها حمله و کشتار اردغان در سوریه با حمله دولت های اروپایی به پناهجویان تشبیه شده بود. هزاران انسانی که بدون دسترسی به حداقل حقوق انسانی از جمله حق سیر شدن و حق داشتن سرپناه و حق دسترسی داشتن به خدمات درمانی و حق به رسمیت شناخته شدن در خیابان های شهرهای مختلف فرانسه آواره شده اند. این تجمع نیز با همه محدودیتی که شرکت کنندگان با آن روبرو بودند با جمعیت قابل توجهی در حدود سیصد نفر انجام گرفت.

همچنین در ضدیت با خشونت جنسی و جنسیتی تجمعی از سوی فعالین زنان و همجنس گرایان و.. به شکل هماهنگ صورت گرفت. این تجمع که برنامه ریزی آن از طریق یک صفحه مجازی در اینترنت انجام شده بود با در دست داشتن پلاکاردهایی که همه اشکال ستم جنسی و جنسیتی روی آن نقش بسته بود علیه این ستم فریاد زدند. این گروه تقریبا صد نفره با خوابیدن بر روی زمین به بصورت نمادین تصویر کشتاری که بواسته ستم های متنوع جنسی و جنسیتی رخ میدهد و هویت انسانی افراد را منکوب کرده و سرکوب میکند به تصویر کشیدند.

با اینکه میدان رپابلیک شاهد روزهای پر تحرکش نبود اما تنوع حوزه های مبارزه ای که امروز پوشش داد نکته ای اساسی در خود دارد. سعی کردیم با حضور در هر سه تجمع و پخش بیانیه های حزب و بحث با نیروهای فعال پای موضوع مهمی را به میان بکشیم. اگر قرار است بصورت بنیادین همه روابط استثمار و ستم در هم شکسته شود، باید بتوانیم پیوند عینی بین این ستم ها و جبهه های مبارزه یعنی ستم ملی، ستم جنسی و بحران آوارگی میلیون ها نفر در سرتاسر جهان که منجر به ستم های متنوع علیه پناهجویان شده است را یافته و آن را به صورت ریشه ای حل نماییم. باید جامعه طبقاتی سرمایه داری امپریالیستی را با افق جهان کمونیستی در هم بشکنیم. باید حلقه پیوند بین تمامی این مبارزات باشیم و آن را در مسیر ساختمان روابط نوین و جمهوری سوسیالیستی نوین سازماندهی نماییم.