به مناسبت سی اُمین سال فروپاشی دیوار برلین. مجله جهانی برای فتح، ارگان جنبش انقلابی انترناسیونالیستی (RIM) شماره ۱۵ سال ۱۳۶۹

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

توضیح: به مناسبت سی امین سال فروپاشی دیوار برلین، رسانه های نظام جهانی امپریالیستی یک کارزار تبلیغاتی دیگر علیه کمونیسم به راه انداختند. کارزاری که مثل همیشه آغشته به انبوهی از تحریف، التقاط، دروغ و البته بخشی از حقایق در مورد حاکمیت کمونیسم دروغین و جعلی در آلمان شرقی سابق از زمان تأسیس دیوار برلین تا فروپاشی آن بود. «کمونیسم جعلی» بیان صحیح رژیم سرمایه داری دولتی سرکوبگری است که تحت رهبری سوسیال امپریالیسم شوروی (۱۹۵۶-۱۹۹۱) در آلمان شرقی و دیگر کشورهای بلوک شرق تحت نام «سوسیالیسم» و «کمونیسم» نزدیک به چهار دهه حاکمیت داشت و وقایع سالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ چیزی جز فروپاشی این امپراتوری سرکوب و سرمایه نبود.

به همین مناسبت در سی امین سال فروریختن دیوار برلین و در حالی که افسانۀ «دنیای آزادِ خوشبختی و رفاه» و «پایانِ تاریخِ» تبلیغات سرمایه داری با وخیمتر شدن اوضاع جهان، با گسترش فقر و بیکاری و آوارگی، با قدرت گرفتن جریانات بنیادگرای مذهبی در نقاط مختلف جهان و پر رنگ تر شد سایۀ رقابت میان قدرتهای امپریالیستی و همچنین با بر آمدن دولتها و جریانات راست فاشیستی از آمریکا تا اروپای مرکزی و غربی و آلمان (به ویژه در بخش شرقی آلمان و در هیئت احزاب فاشیستی همچوین حزب «آلترناتیو برای آلمان» (AFD) ) به ورطۀ وحشت دیگری فرو غلطیده است، یکی از شماره های نشریه «جهانی برای فتح» با محوریت موضوع تحولات اروپای شرقی و فروپاشی بلوک شرق را باز نشر میکنیم. روشن است که برخی از نکات و جهتگیری های این اطلاعیه ها و مقالات رنگ و نشان و همچنین محدودیتهای زمانۀ خود را دارند و امروز در پرتوی سنتز نوین کمونیسم می توان به جمعبندی های عمیقتری از تجربۀ سوسیالیسم دروغین بلوک شرق و رویزیونیسم روسی دست پیدا کرد.

لینک دانلود فایل پی.دی.اف مجله

https://cpimlm.org/wp-content/uploads/2019/08/jbf-15-1369.pdf