انباشت نیرو و سازماندهی برای انقلاب

زمان مطالعه: 26 دقیقه سند زیر گزیدۀ یکی از اسناد پلنوم یازده کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) در خرداد ۱۳۹۸ است … ادامه خواندن انباشت نیرو و سازماندهی برای انقلاب