رونمایی از کتاب «گشایشها» اثر باب آواکیان به شش زبان توسط نشریه خطوط تمایز​

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

گشایشها (Breakthroughs) عنوان یکی از سخنرانی های باب آواکیان صدر حزب کمونیست انقلابی آمریکا و رهبر جنبش بین المللی کمونیستی است که در سال ۲۰۱۹ ایراد شد و بعد به صورت جزوه در سایت revcom.us گذاشته شد. 

حزب ما چند ماه پیش این جزوه را به زبان فارسی ترجمه و منتشر کرد. اما نشریه خطوط تمایز (Demarcations) نشریه پربار نقد و پلمیک کمونیستی با رویکرد سنتز نوین کمونیسم، در شماره ۵، پاییز ۲۰۱۹ این کتاب را به طور همزمان و به شش زبان انگلیسی، ترکی استانبولی، پرتغالی، اسپانیولی، آلمانی و فارسی رونمایی و منتشر کرد.

لینک سایت خطوط تمایز:

http://www.demarcations-journal.org/

لینک کتاب گشایشها در کتابخانه وبسایت ما:

https://cpimlm.org/wp-content/uploads/2019/09/breakthrough.Fin_-1.pdf

انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) زمستان ۱۳۹۸