به سوی اعتصاب! گزارش از خیزش مردمی کلمبیا

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

اعتراض های سراسری در چندین شهر کلمبیا خواستار سقوط رئیس جمهور ایوان دو مارکز و رژیم دست راستی او شدند. در روز ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹ که به عنوان «اعتصاب سراسری» فراخوان داده شده بود، ده ها هزار نفر به خیابان ها آمدند. اطلاعیۀ گروه کمونیست انقلابی کلمبیا[۱]می نویسد:

 در این لحظه اوضاع نه تنها در کلمبیا بلکه در سراسر جهان بسیار عاجل و مهم است. در کلمبیا شاهد قتل هزاران نفر به دست نیروهای نظامی، قتل رهبران جنبش های اجتماعی و آزادی قاتلان، تغییرات اقتصادی با تاثیرات مهلک برای مردم، گسترش زاغه نشینی، گسترش کار غیر رسمی و بیکاری هستیم. در جهان شاهد جنگ های غیر عادلانه، فقر و نابرابری وحشتناک، ستم و تحقیر زنان، بحران های محیط زیست که حیات سیاره ما را به خطر انداخته و آنها که در رأس قدرت نشسته اند هیچ کاری نمی کنند…»

گروه کمونیست انقلابی کلمبیا طرفدار سنتز نوین کمونیسم در این کشور هستند که فعالانه در این اعتراضات حضور دارند و در عین حال که بحران کنونی کلمبیا را به طور مشخص خطاب قرار می دهند و از خیزش توده ای جاری حمایت می کنند، اما ضرورت انقلاب همه جانبه علیه کلیت نظام حاکم را پیش می کشند. این خط را در شعارهای شان می توان دید. شعارهایی از این دست که: «جنگ علیه مردم را متوقف کنید»، «انقلاب و نه چیزی کمتر»، «بشریت نیاز به انقلاب و سنتزنوین کمونیسم باب آواکیان دارد».

اعتصاب ۲۱ نوامبر با شرکت دانشجویان و اساتید دانشگاه، اتحادیه های کارگری، هنرمندان و دیگر نهادهای جامعه مدنی بود. تظاهر کنندگان علیه نابودی محیط زیست، سیاست های اقتصادی و اجتماعی رژیم ایوان دو ماکز و همچنین سیاست های سرکوبگرانه دولت علیه جنبش چریکی کلمبیا شعار می دادند.

در قسمت دیگری از اطلاعیه گروه کمونیست انقلابی کلمبیا میخوانیم:  

در دنیای امروز ناامیدی نسبت به برخوردار شدن از یک زندگی بهتر باری است که بر توده های بشریت سنگینی و آنها را خفه و به شدت آسیب پذیر می کند. از جمله جوانانی که در گتوها و باریوها متمرکزند و جمعیت عظیمی از آنها در سلول های شکنجۀ زندان ها روزگار سپری میکنند. فردگرایی افراطی که در سراسر این جامعه تبلیغ می شود، تمرکز بیمارگونه روی «من» پردۀ ضخیمی که روی افق مردم کشیده شده است را ضخیم تر می کند، توانایی آنها را در تشخیص امکان ایجاد یک جهان بینادا متفاوت و بهتر در ورای محدوده های تنگ و محصور کنندۀ این سیستم و دهشت های واقعی آن، به شدت خدشه دار می کند.


متن اسپانیولی و کامل این گزارش و اطلاعیه گروه کمونیست انقلابی کلمبیا:

https://revcom.us/a/624/grupo-comunista-revolucionario-de-colombia-a-parar-es.html


[۱] Del Grupo Comunista Revolucionario de Colombia

http://www.acgcr.org/index.htm