به جهانی فکر کنید که لازم نیست اینگونه باشد

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

بخشی از سخنرانی باب آواکیان در مناظره با کرنل وست
ترجمه، زیرنویس و تکثیر از حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)