قاسم سلیمانی بازوی نظامی یک رژیم ارتجاعی اسلام گرا بود که به دستور ترامپ، رئیس جمهور فاشیستِ یک کشور امپریالیستی متجاوز کشته شد

زمان مطالعه: 9 دقیقه مائوتسه دون رهبر انقلاب چین و جنبش کمونیستی بین المللی، جمله معروفی در مورد تفاوت مرگ با مرگ دارد که … ادامه خواندن قاسم سلیمانی بازوی نظامی یک رژیم ارتجاعی اسلام گرا بود که به دستور ترامپ، رئیس جمهور فاشیستِ یک کشور امپریالیستی متجاوز کشته شد