قمار مرگبار خامنه ای – ترامپ باید متوقف شود!

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۳ دقیقه

مردم ایران و عراق و آمریکا هیچ نفعی در جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا ندارند!

در آخرین قمارِ موشکی، سپاه پاسدارانِ جمهوری اسلامی دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق را هدف قرار داد. رژیم ترامپ با هدف تحکیم مواضع امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه و همچنین تحکیم سنگرهای این رژیم فاشیستی (رژیم ترامپ/پنس) در حکومت و در جامعۀ آمریکا، کوشید جمهوری اسلامی را از جنگ نیابتی که در عراق و سوریه با آمریکا و اسرائیل پیش می برد، به درون جنگی مستقیم بکشد. این دو نیروی منسوخ و ارتجاعی مدتها است خاک عراق و مردم این کشور را به صحنۀ اشغالگری، توطئه چینی و رقابتهای تبهکارانۀ خود تبدیل کرده اند. اگر چه دو رژیم ایران و آمریکا مدعی عدم تمایل به جنگ اند و از قبل همچون سران خانواده های مافیایی، بر سر «حد و مرز» عملیات تلافی جویانۀ جمهوری اسلامی مذاکره کرده بودند، اما رقابت میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر عراق، به سرعت در حال تبدیل شدن به جنگی ویرانگر است که حد و مرز فجایع انسانی و سرزمینی و زیست محیطی آن در تصور هم نمی گنجد.

خامنه ای در سخنرانی ۱۸ دی ۹۸ در قم اعلام کرد جمعیتِ مسخ شده در کارناوال چند روزۀ عزاداری قاسم سلیمانی، هزینۀ میز قمارش با ترامپ را تأمین کرده و به اندازه کافی «جان بر کف» در اختیار او گذاشته است تا وارد جنگی داغ با آمریکا شود. خامنه ای که هنوز خون جان باختگان خیزش آبان ۹۸ بر دستانش خشک نشده، به پایۀ طبقاتی رژیمش یعنی قشرِ متعفنِ صاحب امتیاز و ثروت و رفاه قول داد که نگران نباشند. چرا که به اندازۀ کافی جوانِ فقیر و محروم در ایران و عراق و تمام خاورمیانه در اختیار دارد تا برای دفاع از رژیمش روانۀ سلاخ خانۀ جنگیِ آمریکا کند.

ولی فقیه جمهوری اسلامی که چندی پیش و پس از خروش توده های مردم تهدیست و فرودست در آبان ۹۸ تعریف جدیدی از واژۀ «مستضغف» در اختیار هوادارانش گذاشت، خوب می داند برای حفظ رژیم سرمایه داری دینمدار (تئوکراتیک) ایران نمی تواند فقط روی اوباش حقوق بگیر و دارای امتیاز بسیجی و حزب اللهی حساب کند. او مانند هر مرتجع دیگری برای پیش بردن قمارهای خونین و سیاستهای جنگ افروزانه اش در منطقه نیاز به پیاده نظام عظیمی از طبقات و اقشار فرودست و فقیر جامعه دارد. جوانان ناامید از آینده و خسته از فقر و بی کاری و سرکوب که همچون جوانان افغانستانی «لشگر فاطمیون» با وعده های مادی یا مغزشویی فرهنگ شهادت شیعی و اسلامی و رسیدن به «سعادت آخرت» در صفوف ارتشهای ارتجاعی سازماندهی و کشته شوند.

هیچ ضرورتی وجود ندارد تا مردم ما و جامعه ما در قید و بند جمهوری اسلامی باقی مانده و یا برده امپریالیسم آمریکا یا دیگر قدرتهای امپریالیستی شوند. ما با در دست گرفتن «کمونیسم نوین» و استراتژی انقلابی برآمده از آن می توانیم جامعه ای بنا کنیم که در آن ستم، استثمار، شکاف طبقاتی، نابرابری جنسیتی، ستم ملی و خرافه و جهل دینی وجود نداشته باشد. اما پیشرطِ آن کسب آگاهی طبقاتیِ کمونیستی و تبدیل ناآگاهیِ دنباله روانه از این رژیم به مبارزۀ آگاهانه برای سرنگونی آن است. بخشی از این آگاهی آن است که با عزم راسخ و در مقیاس توده ای و سراسری به این جنگ که از هر دو سوی آن ناعادلانه و ارتجاعی است و هیچ نفعی برای توده های مردم ایران و تمام منطقه خاورمیانه و جهان ندارد، نه بگوییم و این شعار را جهانی کنیم که حتی یک نفر نباید برای منافع رژیم جمهوری اسلامی یا امپریالیسم آمریکا جان خود را از دست بدهد. همانطور که در اطلاعیۀ  حزب در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی نوشتیم:

این که اوضاع کنونی چگونه تکامل خواهد یافت، از میان کدام پیچ و خم‌ها گذر کرده و فرجامش چه خواهد بود به عوامل گوناگونی ربط دارد. آن عاملی که اختیار و آزادیِ توده های مردم و حزب ما (حزب کمونیست ایران/م.ل.م) در آن نهفته است، سازمان دادن انقلابی با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین در ایران و کمک به باز کردن همین راه در هر نقطۀ دیگر این منطقه است. تقویت این راه در کشوری مانند آمریکا تحت رهبری «حزب کمونیست انقلابی»، تاثیرات عظیمی بر روحیه و افق مردم دنیا گذاشته و به آنان بشارت خواهد داد که می توان از طریق یک انقلاب واقعی این جهان جور و ستم را واژگون کرد. با این چشم انداز و قطب نمای «کمونیسم نوین» مسیرمان را از میان راه های سخت و صعب العبور به سمت آینده ای بنیادا متفاوت باز کنیم و لحظه را دریابیم که وقت تنگ است.

جنگ های امپریالیستی و ارتجاعی را متوقف کنیم!

پیش به سوی سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و کمک به سرنگونی انقلابی امپریالیسم آمریکا!

انقلاب کمونیستی و نه چیز کمتر از آن!

پیش به سوی ایجاد جمهوری سوسیالیستی نوین ایران!

زنده باید انقلاب! زنده باد کمونیسم!

حزب کمونیست ایران (مارکسیست – لنینیست – مائوئیست)

۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ برابر با ۸ ژانویه ۲۰۲۰

www.cpimlm.org

https://t.me/newcommunism

https://www.instagram.com/cpimlm

https://www.facebook.com/cpimlm1380