مبارزه ضد امپریالیستی واقعی این است: بر مبنای انترناسیونالیسم پرولتری و در خدمت رهایی بشریت و نه بر پایه اسلام گرایی شیعه و سنی و سرکوب توده هایی که برای رهایی به پا می خیزند

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

تظاهرات ضد جنگ فعالین و هواداران حزب کمونیست انقلابی آمریکا (RCP) و جنبش توده ای رفیوز فاشیسم (RefuseFascism) در شهرهای مختلف آمریکا با شعار: «رژیم ترامپ/پنس همین حالا باید برود»

خلیج شمال کالفرنیا
شیکاگو
لس آنجلس

از اطلاعیه حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) مورخ ۱۵ دی ماه ۱۳۹۸/ ۵ ژانویه ۲۰۲۰

تضاد میان جمهوری اسلامی و آمریکا دیرینه است. اما با اشغال کاخ سفید توسط یک رژیم تماما فاشیستی این تضاد وارد چارچوب و بستری کیفیتا متفاوت با گذشته شد. رژیم ترامپ تمام پیمان های بین المللی را پاره می کند و مانند یک قلدر افسارگسیخته به شکلی تهاجمی برای برقراری شرایط جدیدی در روابط جهانی حرکت می کند که شامل حال روابط آمریکا با جمهوری اسلامی نیز شده است. تحت رژیم ترامپ، امپریالیسم آمریکا این «راه» را برای جواب به چالش های مقابل پایش درعرصۀ داخلی و بین المللی در پیش گرفته است. جایگاه امپریالیسم آمریکا به عنوان «یگانه قدرت بی بدیل» در جهان متزلزل شده و با هماورد طلبی های اقتصادی، سیاسی و نظامی از سوی دیگر قدرت های امپریالیستی یعنی اتحادیه اروپا، روسیه و به ویژه چین مواجه شده است. در این میان جمهوری اسلامی تلاش می کند با سیاست «بازی در شکاف» میان قدرت های امپریالیستی بقای خود را تضمین کند. نه رژیم ترامپ/پنس که در حال برهم زدن حاکمیت «متعارف» بورژوازی در آمریکا است وصله ای «ناجور» برای عملکرد نظام سرمایه داری است و نه وجود یک رژیم دینمدار فاشیست در ایران در راس یک نظام سرمایه داریِ وابسته به امپریالیسم. همه این ها بیانگر پتانسیل های نظام سرمایه داری جهانی در تخاصم آشتی ناپذیرش با منافع اکثریت مردم جهان است. 

گزارش مشروح تصویری از سایت حزب کمونیست انقلابی آمریکا

https://revcom.us/a/629/protests-in-80-cities-no-us-war-on-iran-en.html