گزارشی از شرکت در کنفرانس بزرگداشت رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت در برلین

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۳ دقیقه

هرساله کنفرانسی به یادبود جان باختن رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت در فاصله ژانویه تا فوریه در شهر برلین آلمان برگزار می شود که عمدتا با راهپیمایی خیابانی همراه است. امسال هم روزهای ۱۱ و ۱۲ ژانویه ما به عنوان یک تیم از فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران (م ل م) و رفقای گروه مانیفست کمونیست انقلابی (آر.سی.ام.جی) و تحت سازماندهی آر.سی.ام.جی با هدف تبلیغ سنتز نوین کمونیسم و باب آواکیان و خط و استراتژی انقلاب کمونیستی در کنفرانس شرکت کردیم. روز اول کنفرانس با  شرکت در جلسات سخنرانی و مشارکت در پرسش و پاسخها، پخش صدها نسخه از اطلاعیه آر.سی.ام.جی با موضوع انقلاب و ضرورت پیش گذاشتن انقلاب کمونیستی و سنتز نوین کمونیسم در میان شرکت کنندگان، گذاشتن میزی از کتابها و جزوات آثار باب آواکیان و دیگر اسناد سنتز نوین به سه زبان فارسی و انگلیسی و آلمانی و بحث و گفتگو با حاضرین در کنفرانس و به ویژه مراجعین به میز کتاب از اَهّم فعالیتهای ما در این کنفرانس بود. تبلیغ جزوه گشایش ها و کتاب کمونیسم نوین باب آواکیان، قانون اساسیآر.سی.پی و قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران و گرفتن راه های ارتباطی تلفن و ایمیل آدرس از مراجعین از فعالیتهای اصلی میز کتاب ما بود.

روز یکشنبه نیز با شرکت در راهپیمایی که هزاران نفر نیز از جریانات مختلف سیاسی به مناسبت یاد بودی از رزا لوکزامبورگ در خیابان های برلین بودند، ما نیز با بنر بشریت نیاز به انقلاب دارد و انقلاب کمونیستی تنها راه نجات بشریت، همراه بودیم . با در دست داشتن اعلامیه ای به زبان آلمانی و انگلیسی که در مورد ضرورت انقلاب کمونیستی و توضیح شرایط موجود در مقابل فاشیسم و جنگ های ناعادلانه و ویران کردن محیط زیست و پیش گذاشتن آلترناتیو انقلاب کمونیستی. مجموعه بحثهای رفیق باب آواکیان از جزوۀ گشایشها در مورد موضوعات ضروری که در دستور کار ما قرار گرفته ضمیمه این اعلامیه بود.

معرفی، ترویج و پخش جزوه ای گشایشها رفیق آواکیان یکی از اهداف تیم ما در این کنفرانس و تظاهرات بود. بحث این کتاب در مورد مفاهیمی است که ضرورتا در سطح بالایی از تجرید تئوریک به مسائل می پردازد. جنبه مهم این کتاب بسط رئوس سنتز نوین کمونیسم: شالوده ها، روش و رویکردها و عناصر مرکزی آن است. این مطلب به صورت کتابی کوچک که به زبانهای مختلفی ترجمه شده را در اختیار افراد قرار دادیم و اهمیت موضوعات مربوط به آن را متذکر شدیم. با پخش وسیع اعلامیه و صحبت با حاضرین تا پایان برنامه حضور داشیم. ضرورت تاکید کمونیسم و انقلاب کمونیستی با روش و متد علمی که مشخصا در سخنرانی ها و نوشته های رفیق باب اواکیان می باشد و تضاد اساسی که در عصر سرمایه داری امپریالیستی روبرو هستیم و مبارزه شدید علیه فاشیسم که امروزه از جانب ترامپ/ پنس مطرح هست عاجل و ضروری است را همچنان نه تنها در این دو روز با افراد مورد بحث قرار داده بلکه وظیفه ای است که در مقابل ما قرار دارد.

فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) در آلمان

۱۳ ژانویه ۲۰۲۰/ ۲۳ دی ۱۳۹۸

www.cpimlm.org