انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م) منتشر می کند: فایل صوتی کتاب پرنده نو پرواز به همراه صدای یکی از رزمندگان شرکت کننده در قیام سربداران

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) به مناسبت سی و هشتمین سال قیام مسلحانۀ پنجم بهمن سربداران آمل، فایل صوتی کتاب پرنده نوپرواز را منتشر می کند. همچنین برای نخستین بار بخشهایی از صدای یکی از رزمندگان شرکت کننده در قیام سربداران منتشر می شود. این فایل سی و چهار سال پیش به وسیلۀ ضبط صوت و روی نوار کاست ضبط شد و طی سالهای اخیر توسط رفقای ما به فرمت MP3 تبدیل شد و اینک توسط آرشیو حزب جهت انتشار عمومی در اختیار ما قرار گرفته است.

امید است انتشار فایل صوتی کتاب ارزشمند پرنده نوپرواز و همچنین صدای خاطرات یکی از رزمندگان سربدار و دیگر اسناد مکتوب و تصویری مربوط به مبارزه مسلحانۀ سربداران به گسترش هر چه بیشتر آگاهی عمومی درباره این قیام پرافتخار و دستاوردها و جمعبندی های پیرامون این رویداد تاریخی در جنبش کمونیستی و انقلابی ایران منجر شود.

انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) ۳ بهمن ۱۳۹۸/ ۲۳ ژانویه ۲۰۲۰