گزارش از شرکت در تظاهرات هشت مارس در شهر برلین آلمان

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۳ دقیقه

مراسم روز جهانی زن امسال هم در شهر برلین آلمان برگزار شد. اگرچه اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا تاحدودی بر حضور جمعیت در این مراسم سایه انداخته بود، با این وجود تخمینا جمعیتی بیش از پنج هزار نفر در شکل بلوکهایی از احزاب سیاسی، سازمانهای فمنیستی و فعال جنبش زنان و گروه ها و تشکلهای سیاسی و اجتماعی در این مراسم شرکت کردند.

 ما تعدادی از فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران (م ل م) به همراه رفقای گروه انترناسیونالیستی مانیفست کمونیست انقلابی (RCMG) به صورت یک بلوک در این راهپیمایی شرکت کردیم. هدف اصلی ما در این تظاهرات تبلیغ و ترویج سنتز نوین کمونیسم و استراتژی انقلاب در تمام جهان تحت هدایت این خط بود. به این منظور دو بَنِر به زبان آلمانی و با پیامهایی از این دست که «بشریت به انقلاب کمونیستی و کمونیسم نوین نیاز دارد» یا «زنجیر ها را بگسلیم و خشم زنان را به مثابه نیروی قدرتمندی برای انقلاب رها سازیم!» توسط رفقای ما حمل میشد. تعداد ۲۵۰۰ اطلاعیه به سه زبان آلمانی، انگلیسی و فارسی در میان شرکت کنندگان توزیع شد. این بیانیه ها عبارت بودند از: بیانیه حزب کمونیست ایران (م ل م) به مناسبت ۸ مارس با عنوان «زن ستیزی، فقر، جنگ و آوارگی بس است»، بیانیه آر.سی.ام.جی به مناسبت ۸ مارس ۲۰۲۰ و همچنین فراخوان نشریه عصیان به تمامی فعالین سیاسی در خارج از ایران مبنی بر فشار به رژیم ایران برای آزاد کردن زندانیان، فشار در جهت لغو تحریمهای رژیم ترامپ علیه ایران، مخالفت و افشاگری علیه توافق آمریکا و طالبان و علیه قوانین شریعت و حجاب اجباری.

تأکید اصلی ما در کارتبلیغی-ترویجی مان نشان دادن رابطۀ میان انقلاب کمونیستی و جنبش رهایی زنان و جا انداختن این حقیقت در میان مردم بود که بدون انقلاب کمونیستی، رهایی زنان امکان پذیر نیست. همچنین این انقلاب فقط با در دست گرفتن و به کار بردن سنتز نوین باب آواکیان ممکن است.

این  پیامی بود که تیم ما تلاش کرد که با حاضرین در این راهپیمایی از طریق اعلامیه، بنر، پلاکارد، شعار و البته صحبت با آن‌ها به خیابان ببرد. واکنشها به شعارها و بنرهای ما مختلف بود. از تأیید و عکس گرفتن و مصاحبه کردن با برخی رفقا تا سوال و بحث و جدل. سوالها عمدتا درباره تفاوت کمونیسم نوین با تجربۀ پیشین دولتها و انقلابهای سوسیالیستی بود و اینکه اینکه نگاه ما کمونیستهای طرفدار سنتز نوین به جنبش فمنیستی چگونه است و چه جامعه و جهانی را می خواهیم بنا کنیم. همچنین تعدادی ارتباط ایمیلی و تلفنی با افراد مختلف گرفته شد.

یکی از رفقای هوادار حزب کمونیست ایران (م ل م ) فراخوان نشریه عصیان را به زبان آلمانی از بلندگوی یکی از ماشینهای اصلی سازمان دهندگان تظاهرات قرائت کرد که با استقبال جمعیت روبرو شد.

جمعبندی تیم ما این بود که آنچه در خیابانهای برلین دیده میشد نسبتی با ستمی که علیه زنان در جهان اعمال می شود و اوضاع و شرایط جهان به طور عام، نداشت. زشتی این ستم و تبارزات آن به شکل خشم بروز نیافته بود. و این حقیقت تلخ و ناخوشایندی است که فقط وظیفۀ ما کمونیستهای طرفدار سنتز نوین را برای تغییر جهان و تغییر فکر مردم و مشخصا زنان برای یک انقلاب واقعی، مضاعف می کند.

دانشجویان دانشگاه برلین در حمایت از مبارزه زنان ایران علیه حجاب اجباری

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

۲۰ اسفند ۱۳۹۸/ ۱۰ مارس ۲۰۲۰