کرونا و واقعیتهای تاریخ سرمایه داری در آمریکا

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۶ دقیقه

شیوع ویروس کرونا در ایالات متحدۀ آمریکا و آمار بالای مبتلایان و قربانیان در این کشور به یکی از موضوعات مهم مورد بحث در رسانه های جهان تبدیل شده است. بعد از آنکه ترامپ رئیس جمهور فاشیست ایالات متحده طی بیانات نژادپرستانه ای کوید ۱۹ را «ویروس چینی» نامید و بعد از اظهارات سفیر رژیم سرمایه داری امپریالیستی چین در ایران، درهفته جاری (۱۶ تا ۲۲ فروردین ۱۳۹۹) شاهد به راه افتادن موجی از تبلیغات ضد کمونیستی و مشخصا ضد چین سوسیالیستی (۱۹۴۹-۱۹۷۶) در میان برخی از طرفداران ایرانی رژیم فاشیستی ترامپ/پنس و هواداران نظام سرمایه داری بودیم. پیشتر در یادداشت دیگری گفتیم که رژیم فعلی چین یک دولت سرمایه داری امپریالیستی است و اساسا دنیای متفاوتی است از آنچه چین سوسیالیستی طی سالهای ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۶ در تغییر جامعه و در مسیر جهان بدون استثمار و ستم تجربه می کرد. اما اخیرا اتحادیه معلمان شیکاگو آماری از قربانیان کوید ۱۹ منتشر کرد که طبق آن ۶۸ درصد از کسانی که جان خود را از دست داده اند سیاه پوستان بودند. عواملی که به مرگ و میربالا در میان سیاه پوستان منجرمی شوند عبارتند از: فقر و فقدان امکانات رفاهی، محرومیت از داشتن بیمه درمانی و اجبار به رفتن سر کار در دوران قرنطینه. علت این است که سیاه پوستان آمریکا بیشتر در مشاغلی مشغول به کار هستند که طبق اعلام دولت جزو «رشته های ضروری» اعلام شدند و در دوران قرنطینه باید سر کار بروند. مشاغل خدماتی و کارهای بدنی عاجل و ضروری. حزب ما پیشتر گفته بود که حتا ویروسها هم میان انسان‌ها تبعیض قائل می‌شوند! و یه قول رفیق آواکیان در مقالۀ اخیرش:

«در چارچوبِ این بحران، روابط استثمارگرانه و ستم گرانۀ تنیده شده در وجود این سیستم، خود را با برجستگی بسیار بیشتری هم در این کشور و هم در سطح جهان اِعمال می کنند. بحران های قبلی هم همین کار را کردند. به عنوان مثال هنگامی که توفان کاترینا در سال ۲۰۰۵ به نیواورلئان و مناطق اطراف آن هجوم آورد، بخش های وسیعی از مردم از آن لطمه دیدند. اما این سیاهان فقیر بودند که به مهلکترین شکلی از آن لطمه دیدند. چرا که پیشاپیش در معرض ستم گری و نابرابری های وحشیانه قرار داشتند و هنگامی که کاترینا حمله کرد، قدرتمندان عامدانه از این توده ها غفلت کردند و اغلب دست به اقدامات تبهکارانه زدند. همین واقعیت را در مورد بیماران ایدز دیدیم. همان ها که در معرض تبعیض و سرکوب بودند بیش از همه از این بیماری آسیب دیدند. این آسیب دیدن مضاعفِ ستمکشان از ایدز، به ویژه در مقیاس بین المللی برجسته بود. به طوری که مردمِ کشورهای جنوب آفریقا به طور ویژه رنج و ویرانی عظیمی را متحمل شدند. بخش های گستردۀ مردم از ویروس کرونا ضربه خواهند خورد. اما بازهم در این کشور (آمریکا) شاهد تأثیرات نابرابر این بحران خواهیم بود. مهاجرین، زندانیان، بی خانمان ها و ساکنین محلات فقیر، به ویژه در میان ملت های تحت ستم و قشرهایی که «عملکرد عادی» این سیستم و حاکمیت قدرتمندان آنها را تحت سلطه قرار داده و تحقیر کرده و به حاشیه رانده است، بیشترین بارِ این رنج را بر دوش خواهند کشید».

اما آنچه که در آمریکا، این «گُل سر سبد» نظام جهانی سرمایه داری و این «کشور فرصتها» طی بحرانهای طبیعی و شیوع بیماری های همه گیر خود را نشان داده و نشان میدهد، بی ارتباط با تاریخ این کشور و تاریخ تکوین سرمایه داری در آن نیست. به این منظور بخشهایی از سخنرانی تابستان سال ۲۰۱۷ رفیق آواکیان با عنوان «چالشهای انقلاب سوسیالیستی در آمریکا» (صفحات ۱۱ تا ۱۷) در رابطه با تاریخ ایالات متحده  را به همراه تصاویر و پوسترهایی که عمدتا از سایت حزب کمونیست انقلابی آمریکا (آر.سی.پی) گرفته شده اند را منتشر می کنیم.

سایت حزب کمونیست ایران (م ل م) ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

گسست از عظمت طلبی آمریکایی و موانع مرگبار نظام سرمایه داری

نهادهای حاکم در این جامعه (ایالات متحده آمریکا) و سخنگویانشان، چنین افسانه سرایی می کنند که «ثروت این کشور و وضعیت مردم آن، مدیون وجود آزادی های بزرگ منحصر به فرد و نوآوری های عظیمی است که توسط این آزادی تسهیل و تشویق میشود». اما این خلاف واقعیت است. ثروت این کشور بر روی چه بنا شده است؟ برای پی بردن به واقعیت میتوانیم سری به مارکس بزنیم که صحبت از انباشت اولیه کرد و گفت: «سرمایه داری بر اساس غارت وحشیانه و استثمار بیرحمانۀ توده های مردم در دورترین نقاط جهان، انباشت اولیه کرد… کشف و استخراج طلا و نقره در قارۀ آمریکا، برده کردن مردم بومی آنجا و دفن کردن شان، آغاز فتح و غارت هند شرقی و تبدیل آفریقا به شکارگاهی برای تجارت سیاه پوستان، طلایه دار طلوع درخشان عصر تولید سرمایه داری بود». این یک حقیقت بنیادین و غیرقابل انکار است… اگر میخواهید در مورد یکی از «خصائل ویژۀ آمریکا» صحبت کنید به رفتار این کشور با سیاهان و ستمگری وحشیانه علیه آنها از دوران برده داری تا امروز نگاه کنید که یکی از شاخصهای برجستۀ آمریکا است. این برده داری در تار و پود شالوده های آمریکا بافته شده و یکی از سنگ بناهای جامعه است که سایۀ آن هنوز و تا همین امروز بر کل جامعه، بر کل کشور و هر جنبه از حیات آن سنگینی میکند… بدون برده داری، ایالات متحدۀ آمریکا، آنطور که امروز آن را میشناسیم وجود خارجی نمی داشت… البته برده داری تنها عاملی نبود که نقش برجسته ای در ظهور ایالات متحده به عنوان یک قدرت جهانی بازی کرد… یک عامل تاریخی بزرگ دیگر، دزدی سرزمینهای وسیع از مکزیک و مردمان بومی اینجا بود… کمی بیشتر به سنگ بناهای این کشور نگاه کنید که بر محروم کردن و نسل کشی بومیان این منطقه و حبس کردنشان در اردوگاه هایی به نام «منطقۀ حفاظت شدۀ بومیان» بنا شد… امپراتوری آمریکا… وابسته بوده است به کسب رسمی مستعمره های خارجی (مثل فیلیپین) که تحت اشغال آمریکا در می آمدند… و دخالت دوره به دوره [در امور بقیۀ نقاط جهان]… و حمایت از حکومتهای طرفدار سیاست آمریکا… این رویکرد به طور غیرمستقیم  امکان آن را به امپریالیستهای آمریکایی داده است که قبای استثنایی بودن را بر تن کنند و مدعی «جایگاه اخلاقی برتری نسبت به رقبای اروپایی شان باشند»… ثروت و قدرت امروزی آمریکا متکی بر یک سیستم جهانی استثمار امپریالیستی است که صدها میلیون و در نهایت میلیاردها انسان را محکوم به شرایطی میکند که به سختی میتوان گفت بهتر از شرایط برده ها است… همه اینها در شالودهای که سیستم امپریالیستی بر رویش بنا شده، تنیده اند. و اکنون در رأس این سیستم امپریالیستی، امپریالیسم آمریکا قرار دارد… خیلی ساده بگوییم که در بازارهای مصرف آمریکا و کشورهای [امپریالیستی] مشابه آن، حتی یک فرآورده نمیتوان یافت که زنجیرۀ تولید آن از درون ستم و استثمار، آن هم شنیع ترین شکلهای ستم و استثمار در اقصی نقاط جهان، به ویژه جهان سوم، گذر نکرده باشد. بله حتی یک فرآورده!… جوهر آن چه در ایالات متحده آمریکا وجود دارد، دمکراسی نیست. بلکه سرمایه داری امپریالیستی و ساختارهای سیاسی آن است. آن چه آمریکا در جهان اشاعه میدهد نه دمکراسی بلکه امپریالیسم و ساختارهای سیاسی برای اعمال آن است… نژادپرستی، سفیدسالاری، مردسالاری،عظمت طلبی آمریکایی، «سرنوشت مقدر و رسالت مرد سفید» همۀ اینها بخشهای جدایی ناپذیر از آمریکا هستند و یکدیگر را تقویت میکنند.

عکسهای یادگاری سفیدپوستان با جنازه های شکنجه شدۀ سیاهان
بردگی و قتل عام در ابعاد جهانی اسمش آزادی بخشی نیست
جوانان سیاه پوست به قتل رسیده توسط پلیس آمریکا طی سالهای اخیر
به سرنگون کردن این سیستم نیاز داریم نه رأی دادن بهش
پوستر علیه انتخابات دوره قبلی ریاست جمهوری آمریکا با شعار: فکر کردن همچون یک آمریکایی را فراموش کنید و به بشریت فکر کنید
واقعیت عملکرد ارتش آمریکا وقتی ادعا میکنند «قهرمانانه از شما آمریکایی ها محافظت میکنیم»