پرسش و پاسخ با باب آواکیان درباره عدم وجود خدا و امکان طرد شدن بخشی از مردم

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

باب آواکیان در تابستان سال ۲۰۱۸ دو سخنرانی با عنوان چرا به یک انقلاب واقعی نیاز داریم و چگونه واقعا میتوانیم انقلاب کنیم؟ در شهرهای شیکاگو، نیویورک و لس آنجلس ارائه داد که با شش جلسه پرسش و پاسخ همراه بود. پیشتر متن فارسی کل دو سخنرانی از سوی انتشارات حزب ما ترجمه و منتشر شد و اینک یکی از پرسش و پاسخها را با زیرنویس فارسی در کانال یوتیوب و تلگرام حزب قرار می دهیم. پرسش این است که: مبنای علمی شما برای گفتن اینکه خدا وجود ندارد چیست؟ آیا عباراتی مانند این باعث مطرود شدن گروهی از مردم نمیشود؟ فیلم هر دو سخنرانی و پرسش و پاسخها در وبسایت حزب کمونیست انقلابی آمریکا (RCP) قابل دسترسی است.