تجمع در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اعتراض به کشتار کارگران و مهاجرین افغانستانی توسط مرزداران ایران

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ (۱۲ مه ۲۰۲۰) ساعت ۱۱ تا ۱۳ تعدادی از فعالین سیاسی افغانستانی و ایرانی به فراخوان «کانون فرهنگی افغانستان» و دیگر احزاب و نهادهای افغانستانی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین آلمان تجمع کردند.

به علت شرایط فاصله گذاری اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کرونا، پلیس آلمان فقط به پنجاه نفر اجازه تجمع داد و تعدادی از حاضرین ناچار دورتر از محل اصلی تجمع در مقابل محوطۀ سفارت ایستادند.

شعارها علیه کشتار، سرکوب و تحقیر مهاجرین و کارگران افغانستانی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح و مرزداری ایران بود. سپس احزاب، سازمانها، گروه ها و دسته جات مختلف به قرائت بیانیه هایی در محکومیت جمهوری اسلامی و به ویژه جنایت اخیر غرق کردن مهاجرین در رودخانه هریرود کردند.

در زمانهای متوالی برنامه ترانه سرودهای شکیب مصدق خواننده مردمی و انقلابی پخش میشد و خود او که در این تجمع حضور داشت در قسمتی از برنامه با خواندن سرود انترناسیونال حس و شور و خاصی به جمعیت داد.

تعدادی از فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران (م ل م) و گروه مانیفست کمونیست انقلابی (RCMG) که تشکیلات چند ملیتی و انترناسیونالیستی در دفاع و تبلیغ سنتز نوین کمونیسم و باب آواکیان در اروپا است هم به دعوت خانۀ فرهنگ افغانستان در شهر هامبورگ در این برنامه حضور داشتند. تعدادی از اطلاعیه اخیر حزب با عنوان «جنایت فاشیستی رژیم ایران علیه مهاجرین افغانستانی را قویا محکوم می کنیم» در میان حاضرین توزیع شد و اطلاعیه توسط یکی از رفقای حزب قرائت شد. بنر اصلی ما که به انگلیسی روی آن نوشته شده بود «مرگ بر امپریالیسم، مرگ بر جمهوری اسلامی ایران، برای جمهوری سوسیالیستی نوین در ایران بجنگیم» و یکی از پوسترهای معروف به «هفت توقف» که درباره ستم ملی در ایران علیه ملل غیر فارس از جمله مهاجرین افغانستانی است، با توجه و همراهی شرکت کنندگان از جمله تعدادی از پناهجویان افغانستانی ساکن برلین همراه شد و بحثهایی پیرامون اهمیت مهاجرین افغانستانی به عنوان لایه های فرودست پرولتاریا در انقلاب کمونیستی در ایران، انترناسیونالیسم پرولتری و نگاه «قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران» به مهاجرین افغانستانی ساکن ایران به عنوان شهروندان این جمهوری با آنها مطرح شد.

فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) در آلمان