به یاد ابراهیم کایپاکایا

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۳ دقیقه

۱۸ مه (۲۹ اردیبهشت) سالروز جان باختن رفیق ابراهیم کایپاکایا رهبر جنبش نوین کمونیستی ترکیه است. به این منظور زندگی نامه کوتاهی از وی به همراه لینک چند مقاله از او و موزیک ویدئویی به نام «رفیق ابراهیم» را منتشر میکنیم.

ابراهیم کایپاکایا در سال ۱۹۴۹ در شهرِ چرومِ (Çorum) ترکیه به دنیا آمد و در ۱۸ مه ۱۹۷۳ به دست رژیم کمپرادور فئودالهای وابسته به امپریالیسم در زندان شهر دیاربکیر زیر شکنجه به قتل رسید. رفیق ابراهیم، در تاریخ ترکیه نماینده یک راه و هدف است: کمونیسم انقلابی. او راهی را برای پرولتاریای ترکیه پیش گذاشت که بسیار متمایز و روشن بود.
او جنبش کمونیستی نوین را در ترکیه بنیان گذاری کرد. قبل از این تاریخ، آنچه در ترکیه، حزب کمونیست نامیده می شد یک تشکیلات وابسته به شوروی از قماش حزب توده بود که با خط تسلیم طلبانه و بورژوائی خود آبروی کمونیسم را برده بود. در آن دوره، در ترکیه کمونیسم را با کمونیسم چاق و چله و سترون مسکوئی می شناختند. این رفیق ابراهیم بود که جو خفقان آور و سنگین رویزیونیسم روسی (کمونیسم دروغین) را که بر جنبش چپ ترکیه غلبه داشت درهم شکست و به آن جنبش، روح و زندگی تازه ای دمید. او خط ارتجاعی غالب بر این جنبش را در مورد ماهیت کمال آتاتورک و مساله ملی کرد، افشاء کرد و نشان داد که آتاتورک نماینده طبقات فئودال کمپرادور وابسته به امپریالیسم در ترکیه بود. او مساله ستم ملی در کردستان را تجزیه و تحلیل کرد و حق تعیین سرنوشت ملت کرد را بعنوان جزئی لاینفک از برنامه انقلاب دموکراتیک نوین در ترکیه تثبیت کرد. رفیق ابراهیم مشخصات راه انقلاب قهرآمیز در ترکیه را روشن کرد و خود گامهای اول را برای آغاز جنگ خلق برداشت.
رفیق کایپاکایا در سال ۱۹۷۲ (زمانی که تنها ۲۳ سال داشت) مارکسیست ـ لنینیست های واقعی را در انشعاب از (حزب کارگران و دهقانان انقلابی ترکیه) رهبری کرد و حزب کمونیست ترکیه (م ـ ل) را بنیانگذاری کرد. حزب قبلی اگر چه خود را مدافع مائوتسه دون قلمداد میکرد اما در واقع در سیاستهای بورژوائی و رویزیونیستی غوطه ور شده بود. ابراهیم کایپاکایا بیرحمانه خط رفرمیستی و رویزیونیستی این حزب را به نقد کشید.
ابراهیم خدمات ارزنده ای در زمینه تئوری و عمل انقلاب پرولتری در ترکیه انجام داد. خدمات ایدئولوژیک و سیاسی وی عمیقا به پیشبرد مسائل به انقلاب ترکیه مربوط است. زندگی کوتاه اما پرثمر ابراهیم را مبارزه جهانی که در دهه ۱۹۶۰ میلادی بین مارکسیسم انقلابی و رویزیونیسم ضد انقلابی جریان داشت، شکل داد؛ و او از رهبران برجسته در جنبش بین المللی کمونیستی شد. انقلابیون سراسر جهان تحت تاثیر رفیق مائوتسه دون و انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریائی که در چین براه افتاد، مبارزه سرسختانه ای علیه رویزیونیسم (کمونیسم دروغین) آغاز کردند. در اغلب کشورها کمونیستهای انقلابی از احزاب رویزیونیست قدیمی که دیگر حتی به انقلاب تظاهر نمیکردند، بریدند و احزاب کمونیستی نوین بر پایه مارکسیسم ـ لنینیسم ـ مائوئیسم بنا کردند. در ترکیه رفیق ابراهیم بود که رهبری این روند را به عهده گرفت. او نقد جانانه و عمیقی را علیه رویزیونیسم در همه جبهه ها بر پا نمود و مهمتر آنکه برپائی یک جنگ توده ای واقعی در تاریخ ترکیه با رهبری این خط را در عمل بدست گرفت. وی اصیل ترین و پیگیرترین مدافع مائوتسه دون و مائوئیسم در ترکیه بود. وی بسرعت به اهمیت جهانی ـ تاریخی انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریائی و تکامل علم کمونیسم توسط مائوتسه دون پی برد. او پس از تاسیس حزب کمونیست ترکیه (م ـ ل) اعلام کرد: “حزب ما محصول انقلاب فرهنگی است”.
در سال ۱۹۷۳ سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه (میت) در گزارش رسمی خود جمعبندی زیر را از ابراهیم کایپاکایا و خط وی ارائه داد: “در میان جنبش کمونیستی ترکیه عقاید ابراهیم کایپاکایا از همه خطرناکتر است. ما بی تردید میگوئیم دیدگاهی که او در آثارش ارائه میکند و شیوه های مبارزه ای که او طرفدار آن است کاربرد کمونیسم انقلابی در شرایط ترکیه است.”

آموزش صدر مائو در مورد قدرت سیاسی سرخ را به درستی درک کنیم. گزیده ای از مقالۀ رفیق ابراهیم کایپاکایا. ۱۹۷۲. از حقیقت دوره دوم، شماره ۲۶، بهمن ۱۳۷۵

درباره مسالۀ کُرد. از نشریه جهانی برای فتح. شماره ۵ سال ۱۳۶۵

تزهای کمالیسم. ابراهیم کایپاکایا. ترجمه از امین زرگری نژاد. انتشار از سایت پروبلماتیکا

«ابراهیم یولداش_رفیق ابراهیم»

اجرا از گروپ منزور «Grup Munzur»

شعر:حیدر اردوغان
ترجمه:اُکتای قلی وند
مونتاژ و زیرنویس :علی رسولی

سلاح در آغوش ، در میان جوی خون
گلوله خورده و بر زمین افتاده رفیق ابراهیم
مگر دلیران بر زمین می افتند با چند گلوله !!
به حقیقت پیوسته و بلند خواهد شد رفیق ابراهیم

علی حیدر با صورتی خونین نقش بر زمین شده
جوانمردانه جان میدهد این دلیر مرد جسور
در سرش غوغا و اندهی بسیار
چنگ زنان از کوههای منزور بالا میرود رفیق ابراهیم

شکنجه ها چنین ادامه دارد
بدنش را قطعه قطعه میبرند که رازها را فاش کند
رازها را نمیگوید و چنین جان میدهد رفیق ابراهیم

خلقمان در هر جایی تو را می گردند
کارگران در شهر و دهقان در کوهها
قسم که خون ریخته شده ات بر زمین نمیماند
حساب خواهیم خواست از آنان رفیق ابراهیم…