گزارشی از تظاهرات در شهر تورنتو کانادا در اعتراض به قتل جرج فلوید

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

روز جمعه ۵  ژوئن تورنتو نیز مانند بسیاری از شهرهای کانادا صحنه تظاهرات هزاران نفره درهمبستگی با اعتراضات گسترده روزهای اخیر در آمریکا در رابطه با قتل جورج فلوید توسط پلیس نژادپرست آمریکا بود. بیش از نود در صد شرکت کنندگان جوان و از ملیت های مختلف سیاه ، سفید و مهاجر بودند. تظاهرکنندگان در واکنش به قتل جرج فلوید و محکوم کردن خشونت سیستماتیک پلیس آمریکا علیه سیاهان که هر ساله بیش از هزار نفر از آنها را به قتل می رساند، با سر دادن شعارهایی  مثل «زندگی سیاهان مهم است» و «عدالت نباشد صلح هم وجود ندارد» و «سکوت حمایت از خشونت است» خشم و نفرت خود از این وضعیت را بیان کردند.  

من یکی از فعالین حزب کمونیست ایران (م ل م)  با تیشرت «انقلاب و نه چیزی کمتر» و پلاکارد «Refuse fascism » در این تظاهرات حضور داشتم. بیش ازدویست  بیانیه اخیرا باب آواکیان در بین تظاهرکنندگان پخش شد. درگفتگویی که با دو جوان سیاه پوست داشتم ، یکی از آنها گفت «ما سالها است علیه تبعیض نژادی و ستمی که به سیاهان میشود میجنگیم و اساسا خواهان برابری همه ملیتها هستیم و میخواهیم صدای مان به گوش همه برسد» و از بیانیه آواکیان استقبال کردند و قرار شد با مراجعه به وبسایتانقلاب (سایت حزب کمونیست انقلابی آمریکا RCP)  بیشتر با سنتز نوین و نظرات باب آواکیان آشنا شوند.

یکی از فعالین حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)    

۵ ژوئن ۲۰۲۰ تورنتو