گزارش از تظاهرات در اعتراض به قتل آداما ترائوره در شهر پاریس

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

هزاران نفر به فراخوان «کمیته آداما ترائوره» ( Adama Traoré ) در میدان جمهوری شهر پاریس و دیگر شهرهای فرانسه علیه خشونت پلیس و نژاد پرستی دست به اعتراض زدند. یک روز قبل از تظاهرات پلیس کلیه خیابان های منتهی به میدان جمهوری را با دیوارهای بلند آهنی مسدود کرده بود. تظاهر کننده گان قصد داشتند از میدان تظاهرات به طرف میدان اپرای پاریس راهپیمایی کنند که به بهانه کوید ۱۹ اجازه داده نشد. هنوز دقایقی از تجمع بیش از پانزده هزار نفره نگذشته بود که جمعی چند نفره از جریانات دست راستی با باز کردن بنری بر یکی از بام های ساختمان های اطراف  میدان با مضمون «ضدیت با نژاد سفید، راسیستی است»، توجه تظاهرکنندگان را جلب کرد. این شعار خشم تظاهرکنندگان را برانگیخت و با دادن شعارهای «فاشیست برو گم شو»  به زبانهای ایتالیایی و فرانسوی فضا را پر کردند.

در همان لحظات اول باز شدن بنر، ساکنین طبقه آخر ساختمان توانستند بخشهایی از آن را پاره کنند که مورد تشویق و همبستگی جمعیت حاضر در میدان قرار گرفتند. سرانجام پس از ساعتی جوانی خود را به بام ساختمان رساند و بنر فاشیستها را پایین کشید و همزمان جوانان دیگری به او ملحق شدند. در این زمان بود که پلیس در دفاع از گروه دست راستی وارد ساختمان شد و مانع حمله به آنها شد. 

در زمانی که تظاهرکنندگان قصد داشتند به طرف میدان اپرا حرکت کنند با گاز اشک آور آنها را مورد حمله قرار داد و تعداد از تظاهرکنندگان دستگیر شدند. دولت فرانسه در زمانی مانع از راهپیمایی تظاهرات ضد خشونت و پلیس شد که روز گذشته  پلیس فرانسه در خیابان شانزه لیزه در اعتراض به نفرت مردم دست به راهپیمایی زده بود.

در میانه میدان جمعی از مهاجرین افغانستانی قریب به صد نفر در اعتراض به کشتار مهاجرین افغانستانی در ایران به دست رژیم جمهوری اسلامی با شعارهای «مرگ بر ایران» و «افغانستانی ها نباید هدف  پلیس ایران قرار گیرند» تجمع کرده بودند. در این میان یکی از هواداران حزب کمونیست ایران (م ل م) در حمایت از مهاجرین افغانستان به اطلاع مسئولین تظاهرات رساند که قصد خواندن پیام و اطلاعیه حزب در محکومیت این جنایات توسط رژیم ایران را دارد، که مورد قبول واقع نشد. فراخوان تظاهرات را طرفداران رژیم جمهوری اسلامی افغانستان داده بودند.

در پایان با تعدادی از جوانان افغانستانی وارد بحث شدیم و اطلاعیه حزب را برای بخشی از آنها قرائت کردیم. یکی از تظاهرگنندگان افغانستانی این بود که: «چرا شعار مرگ بر جمهوری اسلامی دادید؟» رفیق ما جواب داد همه رژیم های اسلامی چه در افغانستان چه درایران و ترکیه و عربستان ارتجاعی هستند.

گروه ما با ترکیبی انترناسیونالیستی شامل رفقای گروه مانیفست کمونیست انقلابی در اروپا، فعالین حزب با پخش بیانیه باب آواکیان در مورد حوادث اخیر در آمریکا و در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون «بشریت نیازمند انقلاب با کمونیسم نوین باب آواکیان است!» و «عدالت برای جورج فلوید و آداما» به بحث و گفتگو پرداختند.

فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) در فرانسه