الشعب یرید اسقاط النظام. به مناسبت دهمین سال جنبش «بهار عربی»

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

ده سال پیش در چنین روزی (۱۷ دسامبر ۲۰۱۰) طارق طیب محمد بن بوعزیزی یک دستفروش تونسی در مقابل ساختمان شهرداری دست به خودسوزی زد. آتشی که او با جان خود برافروخت به سرعت به شعله ور شدن حریق خیزش ده ها میلیون نفر از توده های مردم در کشورهای عربی از تونس و مصر لیبی تا سوریه، بحرین و یمن علیه فقر، فساد، ستم و سرکوبگری نظام سرمایه داری و دولتهای حامی آن منجر شد. خیزشها و جنبشهایی که در ادامه به «بهار عربی» (الربیع العربی) معروف شدند. بوعزیزی چندی بعد در ۴ ژانویه ۲۰۱۱ درگذشت و بعدها رژیمهای زین العابدین بن علی، حُسنی مبارک و معمر قذافی، در تونس، مصر و لیبی سقوط کردند و خیزش توده ها در سوریه و یمن به جنگ داخلی چندین ساله منجر شد. جنبشها و خیزشهای بهار عربی شکست خوردند؛ چرا که دولتهای دیکتاتوری سرمایه داری وابسته به امپریالیسم ریشه کن نشده و روابط تولیدی-اجتماعی نوین و دولت نوینی جایگزین آنها نشدند. مجریان و کار به دستان دولت دیکتاتوری سرمایه داری و روابط استثمارگرانه و ستمگرانۀ آن در برخی موارد تغییر کردند و چهره های جدیدی جایگزین آنها شدند تا حافظ نظامِ استثمار و ستم باشند و در موارد دیگر نیروهای به غایت ارتجاعی اسلامگرا سربرآوردند و توده های مردم را میان دو پوسیدۀ اسلامگرایی و امپریالیسم یا رژیمهای استبدادی مورد حمایت امپریالیستهای آمریکایی، روسی و اروپایی قطب بندی کردند. آنچه از بهار پر شکوه عربی باقی ماند، حسرتی فروخورده، تصاویر شهدایش و البته درسهای بسیاری برای برافروختن شعله های انقلابهای رهایی بخش واقعی در آینده است.

اینک در دهمین سالگرد برخاستن حریق از شعلۀ جان محمد بوعزیزی، لینک کتابها، جزوات و مقالاتی که در آن مقطع و در با این موضوع توسط حزب ما تألیف یا ترجمه و منتشر شدند را باز نشر میکنیم. برای دانلود جزوات و مقالات روی عکسها یا عنوانها کلیک کنید

آیا زنجیرهای نظم کهن در هم شکسته خواهد شد یا فقط به لرزه خواهند افتاد؟. مقالات و مصاحبه هایی از حزب کمونیست ایران (م ل م)، مریم جزایری، ریموند لوتا، امیر حسن پور، شهرزاد مجاب و سرویس خبری جهانی برای فتح . ۱۳۸۹
بن بست خیزش های عربی و راه برون رفت
نوشته ساموئل آلبرت
ترجمه و انتشار از نشر آتش
۱۳۹۲

مقالات و مصاحبه ها

گزارشی از برگزاری کنفرانس های چشم انداز انقلاب در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

نگاهی به بن بست “بهار عربی”، علل عروج بنیادگرایی اسلامی، معنای آن برای جهان امروز و چه باید کرد. متن سخنرانی در  کنفرانس داخلی «گروه مانیفست انقلابی در اروپا» فوریه  2014

درس‏های سوریه. از  سرویس خبری جهانی برای فتح. ۲۰ مارس ۲۰۱۲

خیزش در خاورمیانه و شمال آفریقا باید تبدیل به انقلابی علیه امپریالیسم و هرگونه ستم گردد!
 گزیدهای از سخنرانی ریموند لوتا در کنفرانس چشم انداز انقلاب در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در پاریس (۲۸ مه ۲۰۱۱) و لندن (۳۰ مه ۲۰۱۱)

مصاحبه در مورد کودتای نظامیان در مصر
مصاحبه مونا روشن با تلویزیون چشم انداز، ۳۰ تیرماه ۱۳۹۲