به مناسبت سالگرد آغاز جنبش زنان خیابان انقلاب

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

سه سال پیش در روز ۶ دی ۱۳۹۶ ویدا موحد نخستین زن خیابان انقلاب، روی سکو رفت و به نشانۀ اعتراض به حجاب اجباری، حجاب بر سر چوب زده و به شکل علنی و صریح علیه نماد ستم بر زن در ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی عصیان کرد. عمل او به الگوی ده ها زن در شهرهای مختلف ایران تبدیل شد و به قامت «جنبش زنان خیابان انقلاب» بر افراشت. در سالگرد آغاز آن جنبش نمادین و اعتراضی، مجموعه ای اطلاعیه ها، مقالات، جزوات و کتابهایی که طی سالهای اخیر در ارگانهای حزب، نشریه آتش و توسط انتشارات حزب منتشر شده اند را باز نشر میکنیم.

بر ماهیان، تپیدن دریا مبارک است

سرنگونی نظام پدرسالاری جمهوری اسلامی گام فوری در راه رهائی زنان

چهل سال تحمیل حکومت اسلام گرا با واسطۀ سرکوب زنان و حجاب اجباری، بار دیگر جامعه بر سر دوراهی و تنها بدیل رهایی بخش

دو مقاله از باب آواکیان در بارۀ رابطۀ مستقیم میان پدرسالاری و مردسالاری و زن ستیزی با بنیادگرایی دینی، میهن پرستی و جنگ های ارتجاعی و امپریالیستی

کتاب «و ما انکار خدای شان بودیم» خاطرات زنان زندانی سیاسی دهۀ ۶۰. همراه با فایل صوتی کتاب

درک اهمیت ستم بر زن برای انقلاب کمونیستی و مفهوم سازی آن

زن ستیزی، فقر، جنگ و آوارگی بس است!