بخشی از مصاحبۀ تشکیلات رفیوز فاشیسم با کُرنل وست (با زیرنویس فارسی)

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

ترجمه و زیرنویس از هواداران حزب کمونیست ایران (م ل م)