بخشی از سخنرانی باب آواکیان دربارۀ قدرت یابی فاشیسم در آمریکا (با زیرنویس فارسی)

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

ترجمه و زیرنویس از هواداران حزب کمونیست ایران (م ل م)