علی خامنه ای به علت کشتار کرونایی باید محاکمه شود

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۸ دقیقه

نوشتۀ ژیلا انوشه

از نشریه آتش شماره ۱۱۸ شهریور ۱۴۰۰

ویروس سارس۲ (کرونای جدید) جهش تکاملیِ جدیدی کرده و سویه ای از این ویروس به نام «دلتا» بوجود آمده است. این سویه از ویروس کرونا بسیار مهلک تر از سویه های پیشین و کرونای اولیه است. ویروس کرونا برای اولین بار در سال ۱۳۹۸ در شهر ووهانِ چین رصد شد. سویۀ جدید کرونا نیز مانند کرونای اولیه حریق وار در سراسر ایران گسترش یافته و در هر شبانه روز نزدیک به هزار نفر قربانی می گیرد. . گسترش سویه «دلتا» اکثریت قریب به اتفاق شهرهای ایران را «قرمز» کرده است.  مسئولیت مستقیم این قتل عام، به وضوح متوجه شخص خامنه ای است که با ممنوع کردن ورود واکسن به کشور عامل اصلی در آلوده شدن میلیون ها تن به بیماری عفونی کوید۱۹ و مرگ صدها هزار تن از آنان بوده استبی شک تلاش عده ای از وکلای دادگستری و فعالین مدنی[۱] که قصد داشتند شکایت نامه ای علیه خامنه ای به خاطر استفاده اش از سلاح کشتار جمعی کرونا تنظیم کنند عادلانه بود و به همین علت، دستگیر شدند و با وجود گذشت بیش از یک هفته هنوز از مکان و سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.

تصمیم خامنه ای فقط معلول اعطای انحصار به شرکت های تولید داروی وابسته به «ستاد فرمان اجرایی امام» (برکت و شفافارم[۲]) نبود، بلکه باور و یقین قطعی وی به تئوری های توطئه بود. او در سخنرانی هایش اعلام کرد با واکسن های خارجی قصد «جنگ بیولوژیک علیه ایران» را کرده اند. یکی از دست یارانش به نام «پروفسور علی کرمی» تا آن جا پیش رفت که مدعی شد غربی ها واکسن «دین زدایی» به نام «فانداواکس» (واکسن ضد بنیادگرایی دینی) ساخته اند. «رهبر معظم» تلاش کرد برای مقبول جلوه دادن تصمیم ارتجاعی و پوسیده اش، خزعبلاتِ تئوری توطئه اش را در پوشش «ملی» و خدمت به رشد «علم» بیان کند و واکسن سازهایش وعدۀ «فتح بازارهای منطقه و جهان با واکسن برکت» را دادند. در نهایت، همان «جنگ بیولوژیک» را به سرکردگی علی خامنه ای علیه مردم پیش بردند و ایران را تبدیل به آلوده ترین کشور کرونایی کردند.

بحران کرونا بحرانی نیست که جمهوری اسلامی آن را ساخته و پرداخته باشد اما مطمئنا تبدیل به اسلحه ای دیگر در دست این اسلام گرایان فاشیستِ ضد علم شد تا مردم را کشتار کنند. جنون ضد علمی که اینها در میان پایه های جاهل و خرافاتی شان رواج دادند و قدرت آتش و صدها میلیون دلار را پشتوانۀ افکار و اعمال آنها و دیگر عوامفریبان حکومتی کردند موجب مرگ غیر ضروری صدها هزار و رنج های غیر ضروری دیگر برای آنها که نمردند شده است. اگر جمهوری اسلامی بتواند از درونِ بحران کنونی بدونِ فروپاشی کامل جانِ سالم به در ببرد، با جامعه‌ای به‌ مراتب خشمگین‌ تر روبرو خواهد بود و از نظر درونی نیز پاره پاره تر و از هم گسیخته تر از همیشه خواهد شد. «رهبر» و دیگر متولیان جنایتکار این رژیم اگر در جریانِ جنگ انقلابی برای سرنگونی جمهوری اسلامی حسابرسی نشده باشند، یقینا و باید در دولت سوسیالیستی آینده و در دادگاه‌های مردمی که چند و چونِ و چگونگی اجرای آن در طرحِ پیشنهادی سندِ «قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران» (حزب کمونیست ایران – م.‌ل.‌م) مشخص شده، حسابرسی شوند.

ضدیت خامنه ای با واکسن و همدستی اش با سویۀ دلتا

اما چرا سویۀ خطرناک تری از ویروس کرونا تکامل یافته؟  جواب ساده است: زیرا، هر موجود زنده ای در جریان تکثیر، تغییر می کند. این تغییرات در موجوداتی که دارای طول عمر کوتاه هستند، بیشتر رخ می‏دهد. چالش بزرگ در جنگ با بیماری های عفونی آن است که پاتوژن ها (ارگانیسم های میکروسکوپی که بیماری زا هستند مانند ویروس و باکتری) جهش تکاملی می کنند و درست همین اتفاق برای ویروس سارس۲ (یا کرونای جدید) افتاده است. این فرآیند قابل پیش بینی بود و از آن جا که دانشمندان با شیوۀ تکامل حیات آشنا هستند در این مورد هشدار داده بودند که اگر ویروس کرونای جدید از طریق پیشگیری جمعیِ جهانی و بعد از اختراع واکسن موفق علیه آن، از طریق واکسیناسیون جهانی، محاصره و سرکوب نشود، کاملا می تواند با استفاده از امکان تکثیر در انسان هایی که واکسینه نشده اند جهش های تکاملی کرده و سویه هایی به وجود آیند که بسیار مهلک تر از کرونای اولیه باشند. بدن کسانی که واکسینه نشده اند مانند دستگاه «انکیباتور» (مرکز پرورش) عمل می کند که در آن ویروس جهش تکاملی می کند. هرچه تعداد کسانی که واکسینه نشده اند بیشتر باشد این «مراکز رشد» بیشتر می شوند و امکان جهش سویه های خطرناک تر بیشتر می شود. با ظهور کرونای دلتا این اتفاق افتاده است. نسل های جدیدی بر اساس زیست و تکثیر کرونای اولیه تکامل یافته اند که دارای تفاوت های راندوم با کرونای اولیه هستند[۳]. این تغییر دائم چیز جدیدی نیست و تئوری تکامل داروین صد و اندی سال پیش آن را بر اساس مستندات شناسانده است و از آن پس تا کنون نیز درستی آن مکررا اثبات شده است. فرآیند فرگشت، پایۀ ظهور غیر منتظرۀ ارگانیزم های جدید را فراهم می کند. این رخدادی دائمی در همه انواع حیات است.

خزعبلات ضد علمی خامنه ای در مورد واکسن و واقعیت واکسن

تحلیل خامنه ای از واکسن های «آمریکایی و انگلیسی» کاملا ضد علمی و پوچ و نشئت گرفته از تفکر ضد علمی «توطئه» است. او مدعی شده است که این واکسن ها را بر پایۀ شناسایی «ژن ایرانی» ساخته اند تا علیه ایران «جنگ بیولوژیک» به راه اندازند. اما حقیقت علمیِ ابتدایی در مورد واکسن آن است که واکسن با شناخت از ساختار ژنتیکی خودِ ویروس ساخته می شود و تفاوت ژنتیکی میان مردمان مختلف کرۀ خاکی چندان نیست که نیاز به واکسن های متفاوت باشد. همانطور که واکسن های آنفولانزا برای نژادهای مختلف ساخته نمی شوند. خطرِ تبدیل شدن ویروس کرونا به سلاح بیولوژیک علیه بشریت زمانی است که به علت ضدیت باعلم، به علت نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و فقر گسترده در جامعه و جهان، واکسیناسیون انجام نشود و ویروس کرونا امکان تکثیر بی وقفه در بدن انسان ها و لاجرم امکان جهش و تبدیل شدن به سویه های مهلک تر را پیدا  کند.

واکسن بدن را تعلیم می‏دهد که ویروس بیماری زا را شناسایی کرده و آن را دفع کند. برای درست کردن واکسن ضد ویروس کرونا دانشمندان ابتدا باید به شناخت از ساختار ژنتیکی این ویروس و رفتارش دست می یافتند و باید دانسته می شد که چگونه وارد بدن «میزبان» (یعنی انسان) می شود، از چه مکانیسم هایی برای چسبیدن به سلول های بدن و تکثیر خود در  آن استفاده می کند و چگونه سیستم ایمنی بدن را دور می زند.  کسب شناخت از کلیۀ این جوانب فرآیندی پژوهشی و علمی است که در گستره ای  جهانی انجام میشود. دانشمندان با ثبت و جمع آوری تمامی شواهد و دانسته هایشان در همکاری با هم توانستند به شناختی قابل اتکا برای ساخت واکسن در این زمینه دست پیدا کنند.. به طور مثال این ویروس ساختاری شبیه تاج دارد که اطرافش دندانه دار است و اصطلاحا «شاخ دار» است و برای همین «کرونا» نام گرفته است[۴]. ویروس از این شاخ ها یا دندانه ها (که دندانه های گل میخی نیز به آن گفته می شود) برای حمله به سلول های سالم بدن انسان استفاده می کند. این شاخ ها در درست کردن واکسن های ضد ویروس کرونا نقش تعیین کننده داشتند.

دانشمندانی که واکسن های مختلف را ساختند، خود را بر چنین دانش و شناختی متکی کردند تا توانستند واکسن موثر را بسازند. علت این که فایزر-بیونتک و مودرنا توانستند سریع تر از دیگران به ساخت واکسن دست پیدا کنند این بود که از قبل بر روی ویروس های دیگری از خانوادۀ سارس کار کرده بودند و همچنین به شیوه جدیدی از تولید واکسن دست یافته بودند. این شیوۀ جدید، تولید مولکول های «آر.ان.ای پیامرسان[۵]» در آزمایشگاه بود[۶].  کار آر.ان.ای پیامرسان در بدن انسان این است که به بدن فرمان تولید پروتئین ها را می دهد. دانشمندان موفق شدند در آزمایشگاه، آر.ان.ای پیامرسانی بسازند که به بدن فرمان تولید پروتئینی را می دهد که شبیه «دندانه های گل میخی» ویروس کرونا هستند. به این ترتیب، بدن می آموزد که پروتئین های «دندانه دار» را تشخیص داده و پادتن هایی (آنتی بادی هایی) برای مقابله با ویروس کرونا تولید کند. احساس تبِ پس از واکسیناسیون، مربوط به آن است که پادتن ها فعال شده اند.

اما موضوع مهمتر در زمینۀ کسب شناخت از ساختار و عملکرد ویروس کرونا، کسب شناخت از ظرفیت های تغییر آن در محیط های مختلف و به ویژه در بدن انسان و در برهم کنش با سیستم ایمنی انسان است. درک این ظرفیت و این که چگونه و در چه محیط ها و فرآیندهایی بالفعل می شود، فقط با استفاده از دانش نظریۀ تکامل (یا فرگشت) ممکن است. تئوری تکامل، مکانیسم دگردیسی حیات طی میلیاردها سال و چگونگی به وجود آمدن انواع مختلف موجودات زنده را نشان می دهد. فقط با این تئوری است که می توان از بدن انسان و سیستم ایمنی آن یا این که میکرو ارگانیسم های بیماری زا (مانند ویروس و باکتری) چگونه تکامل می یابند شناخت یافت[۷]. آردی اسکای بریک در کتاب «تئوری تکامل و افسانۀ خلقت» می گوید: «نظریۀ تکامل به ما این امکان را می دهد که چنین چیزهایی را درک کنیم و داشتن چنین درکی به نوبۀ خود می تواند سرنخ هایی در مورد این که کجا باید تلاش کنیم تا چیزی را کشف کنیم به ما می دهد. افرادی که تئوری تکامل را نپذیرفته اند و معتقدند که همه گونه های زیستی گیاهی و حیوانی بی ارتباط با یکدیگر هستند، نمی توانند در مبارزه مدرن برای مدیریت یا درمان بیماری های عفونی پیشرفت چشمگیری داشته باشند. فقط کسانی که کاملا به علم تکامل تکیه دارند می توانند این کار را انجام دهند.»

تفکر دینی و ضدیت با علم دست در دست سرمایه داری فاجعه آفرید

اغلب اوقات تفاوت میان مرگ و زندگی، داشتنِ دانش علمی صحیح است! این در هر مبارزه یا جنگی مصداق دارد و امروز هم در مواجه با ویروسِ کرونا آگاهی و دانش علمی است که کمک می‌کند تا بفهمیم چه اتفاقی دارد می‌افتد و چرا و چه‌طور می‌توانیم با فجایعی که به ناگهان از راه می‌رسند به‌طورِ جمعی مقابله کنیم. آگاهی و دانش علمی و خدمت به حفظ جان و سلامت توده‌های مردم دو چیزی هستند که جمهوری اسلامی ذاتا ضد آن است. اما اوضاع وخیم تر از داشتن یک حاکمیت دینمدار ضد علم است! توده های مردم که باید علیه این رژیم شورش کنند، خود مملو از این افکار خرافیِ ضد علمی هستند و همین واقعیت یکی از بزرگترین موانع در انجام انقلابی است که ضرورت فوری جامعه است. توده های تحت ستم و استثمار جامعه، در عین نفرت و انزجارشان از این حکومت اما به ایده های خرافی و ضد علمی که اینها در جامعه ترویج می کنند آلوده اند. همین اسارت فکری باعث می شود که آنها در  مقابل هر ایدۀ غلط و مضر و انواع «تئوری‌های توطئه» و بدتر از همه در مقابل این ایده غلط و به غایت سمی که «همه‌چیز دست خداست» آسیب پذیر باشند. بدون داشتن شیوۀ تفکر علمی، توده های مردم – حتا کسانی که دارای تحصیلات و آموزش عالی هستند — هر دروغ و یاوه ای را باور خواهند کرد. بدون علم، به راحتی می توان بازی خورد. بدون علم نخواهیم فهمید چه چیزی درست است و چه چیز غلط. افکار توده های مردم باید عوض شده و علمی شود. تبلیغ و ترویج شیوۀ تفکر علمی و مقابلۀ جدی و مستمر با تئوری های توطئه و خرافه های دینی از ضرورت های عاجلِ جامعۀ ما و جهان کنونی می باشد. بی اعتنایی به این ضرورت و پاسخ ندادن به آن در سطح نظریه پردازی و همچنین در سطح ترویج همگانی، نه تنها در عرصۀ درمان و بهداشت و محیط زیست فاجعه آفریده، بلکه از آن مهمتر، موجب قهقرا در آگاهی اجتماعی و روابط اجتماعی و مبارزۀ سیاسی علیه قدرت های حاکم شده است– به ویژه در ایران و افغانستان و دیگر کشورهای خاورمیانه که در چند دهۀ گذشته اسیر بیماریِ همه گیری بنیادگرایی اسلامی بوده اند. فعالین کمونیست باید به طور مستمر خلاف جریان افکار حاکم حرکت کرده و خود را با علم و شیوۀ تفکر علمی تعلیم دهند. در غیر این صورت «کمونیسم نوین» را نیز درک نخواهند کرد. تبلیغ و ترویج علم و شیوۀ تفکر علمی به طور کلی و تبلیغ و ترویج «کمونیسم نوین» هرگز نباید در محدودۀ عده ای کم بماند بلکه باید آن را فراگیر و توده ای کرد. زیرا کمونیسم نوین، علم انقلاب اجتماعی است؛ علم درکِ سرچشمه های ستم و استثمار، علمِ ساختن راه انقلاب برای ریشه کن کردن ستم و استثمار و ایجاد جامعه و جهانی بنیادا متفاوت و بهتر برای کل بشریت است. همانطور که آردی اسکای بریک می گوید: «علم چیز راز آلودی نیست و هر کسی می تواند آن را آموخته و به کار برد. … خواه شما می خواهید یک بیماری را درمان کنید و یا جامعه بهتری بسازید، شما به فرآیند علمی مبتنی بر شواهد نیاز دارید.»

یادداشتها

[۱] مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمد هادی عرفانیان، مریم فرا افراز

[۲] این شرکت در سال ۲۰۱۰ از طرف دولت کانادا و ژاپن مظنون به وارد کردن مواد مربوط به غنی سازی اورانیوم شناخته و مورد تحریم قرار گرفت.

[۳] ماده ژنتیکی ویروس کرونا آر.ان.ای است که حدود سی هزا نوکلئوتید یا رمز ژنتیکی دارد. هنگامی‌که ماده ژنتیکی این ویروس در بدن ساخته می‌شود امکانِ تغییر این رمزهای ژنتیکی به وجود می آید که اصطلاحاً جهش خوانده می‌شود. جهش‌ها جز عملکرد ویروس هستند و همیشه بد نیستند و حتی می‌توانند باعث ضعیف‌تر شدن ویروس شوند. اما اگر جهش در ناحیه ژنتیکی پروتئین گل‌ میخی (شاخ) رخ داد بسیار مهم است. ویروس کرونا مکانیسم ویرایش تکثیر دارد که اشتباهاتش را تصحیح می کند و همین امر کمک می کند که دچار جهش بسیار کمی شود. اما جهش های اخیر به ویژه سویۀ دلتا بسیار مهلک بوده اند.

[۴] crown

[۵] mRNA

[۶] آر.ان.ای و دی.ان.ای و پروتئین سه مولکول اصلی درشت هستند که همۀ گونه های زیستی دارا می باشند. مولکول چیدمانی از ترکیبات شیمیایی است

[۷] Why everyone wh can should take the covid-19 vaccine. Revcom.us August 9 2021