باب آواکیان: رمز پیروزی در داشتن رهبری علمی است

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

این فیلم بخشی از سخنرانی باب آواکیان دربارۀ ضرورت رهبری علمی در جریان انقلاب کمونیستی است که توسط هواداران حزب ما به فارسی ترجمه و زیرنویس شده است.