فقط قهرمان خودت باش

زمان مطالعه: 6 دقیقه نگاهی به آخرین ساختۀ اصغر فرهادی حسام سیه سرانی از نشریه آتش شماره ۱۲۴. اسفند ۱۴۰۰ قهرمان آخرین ساختۀ اصغر … ادامه خواندن فقط قهرمان خودت باش