افسانه «هولوکاست استالین»؛ قسمت دوم:تبارشناسی تاریخی یک دروغ

زمان مطالعه: 8 دقیقه نگاهی به قحطی اوکراین ۱۹۳۲-۱۹۳۳ از نشریه آتش شماره ۱۲۷ خرداد ۱۴۰۱ در قسمت اول این مجموعه گفتیم که هدف … ادامه خواندن افسانه «هولوکاست استالین»؛ قسمت دوم:تبارشناسی تاریخی یک دروغ