تصویب قانون فاشیستی ضد حق سقط جنین در آمریکا

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۳ دقیقه

روز ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲ دیوان عالی ایالات متحدۀ آمریکا، یکی از تجاوزکارانه ترین قوانین خود را علیه زنان تصویب کرد. غیرقانونی کردن حق سقط جنین در آمریکا، واقعۀ سیاسی بسیار مهمی بوده و نقطه عطفی در پیشروی نیروهای فاشیست در آمریکا است. این واقعه، تاثیرات تعیین کننده ای بر صحنۀ سیاسی آمریکا و جهت آینده اش خواهد داشت. تصویب این قانون، بی اختیار فرآیند استقرار رژیم دینمدار فاشیستی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ را به یاد می آورد که فرمان «حجاب اجباری» خمینی، پیش رانِ آن بود.  

در زیر، اولین اطلاعیۀ کلوب انقلاب در ایالات متحده را می خوانید که علاوه بر تحلیل روشن از این واقعه، بر ضرورت عاجل مقاومت و انقلاب تاکید کرده است:

حکم دیوان عالی علیه قانون «رو در مقابل وید» نامشروع است! باید مقاومت و انقلاب کنیم!

بالاترین مرجع قضایی در قدرتمندترین – و کریه ترین – کشور جهان حکم داد که ایالت های مختلف می توانند زنان را وادار به فرزند آوری اجباری کنند. …

تکرار می کنیم: بالاترین مرجع قضاییِ کشور، موقعیت قانونی زنان به عنوان انسان های کامل را ملغا کرد!  این دیکتاتورهای مذهبی در عملی کردن چشم انداز جنون آمیزشان در تبدیل آمریکا به یک کشور مسیحی-فاشیستی، خیز بزرگی برداشته اند. فرزندآوری اجباری یعنی برده کردن انسان مونث!

این جنایت را هرگز نمی توان تحمل کرد!

آیا می توانیم این واقعیت را تحمل کنیم که اکنون همه زنان و دختران در نگاه قانون به عنوان ماشین تولید مثل کننده برای مردان و جامعۀ مردسالار، طبقه بندی شده اند؟ این حکم، در را به روی آینده ای باز می کند که برای همه مردم جامعه وحشتناک خواهد بود. آیا می توانیم آن را تحمل کنیم؟ بیدار شوید: همان منطقی که برای واژگون کردن حق سقط جنین استفاده شد، می تواند برای «توجیه پذیر کردن» حمله به حقوق دگرباشان جنسی، از جمله برابری در ازدواج و همچنین غیر مجاز کردن ازدواج میان نژادی و حتا حق استفاده از کنترل بارداری استفاده شود!

هرکس ذره ای شرافت و دل دارد باید به خیابان بیاید. هرکس که به آینده اهمیت می دهد باید فریاد بزند، اجازه نخواهیم داد این حکم پابرجا بماند! به خیابان خواهیم آمد و جان بر کف جلوی آن را خواهیم گرفت.

بغضتان را نخورید. اجازه ندهید که خشم بر حق تان فرو بنشیند یا این که روح سرکشتان به اسارت در آید. آهای میلیون ها نفری که چنین احساسی دارید، باید به خیابان بیایید و در کشیدن مردم به خیابان و برانگیختن شان نقش بازی کنید.

معضل بسیار عمیق تر است: معضل یک سیستم است

این جنایت، بسیار وحشتناک و بیرحمانه است اما معضل بسیار ریشه دارتر از این هاست. مشکل این نیست که معضلی در آمریکا وجود دارد. حقیقت این است که خود آمریکا معضل است. ستم بر زنان که اکنون به سطح بالاتری جهش کرده است، همراه با تاریخ برده داری، نسل کشی و جنگ که هنوز به یک میلیون شکل خود را نشان می دهد در وجود این سیستم سرمایه داری- امپریالیسم بافته شده است.

ما می توانیم به ورای این سیستم و روش های وحشتناک و ویرانگر آن گذر کنیم. زیرا، امروز پایۀ محو استثمار و فقر وجود دارد، امروز مبنای رهبری و شکوفا کردن مردم برای فعالیت در ریشه کن کردن کلیه شکل های ستم و میراث وحشتناک آنها وجود دارد، امروز مبنای آن هست که به محیط زیست برسیم و شروع به التیام زخم های آن کنیم تا مانع از آیندۀ فاجعه باری شویم که طلایه هایش نمایان شده است. اما برای این باید سیستم استثمار و ستمی را که به این جنون پا داده و بدون این جنون نمی تواند زندگی کند، ریشه کن کنیم.

آمریکا، در حال از هم گسیختن است. خود حاکمان بر سر این که سیستم شان را چگونه اداره کنند در جنگ اند. یک طرف از این حاکمان که در تعرض هم هستند، تدارک چیز وحشتناکی را می بینند: استقرار حکومت مسیحی- فاشیستی عریان. 

جنگ بر سر آینده با شدت در جریان است – سمتِ خودتان را مشخص کنید و به انقلاب بپیوندید تا بشریت را رها کنیم

ما هرگز مجبور نیستیم این وضع را قبول کنیم. در واقع، به خاطر بشریت نباید آن را قبول کنیم! این واقعیت که بحران کنونی تا این حد غول آسا می باشد و این که جامعه از پایین تا بالا منشعب شده است، به معنای آن است که اوضاعی که برای چندین دهه اساسا بدون تغییر مانده بود، اکنون می تواند در بازۀ زمانیِ کوتاهی به طور بنیادین تغییر کند. و منظورمان ده ها سال دیگر نیست! اوضاع در چند سال آینده عوض خواهد شد: یا به طرف تغییر رادیکال ارتجاعی و حل این بحران به شکلی جنایتکارانه و ستم گرانه و ویرانگر یا به طرف تغییر رادیکال انقلابی و رهایی بخش. 

هیچ کس نخواهد توانست و نباید بخواهد که از این روند دور بماند. اگر انتخاب شما تغییر رادیکال رهایی بخش است، آن گاه نیاز دارید که در مورد کلوب انقلاب شناخت پیدا کرده و وارد فعالیت در آن شوید. نیاز دارید که در مورد رهبر انقلابی باب آواکیان بدانید. آواکیان، دانشی را تکامل داده است که به ما علل وقوع این مصائب و راه حل آن را نشان می دهد و این که چگونه در میانۀ چنین وضعی می توانیم انقلاب کنیم.

….

www.revcom.us

The RNL—Revolution, Nothing Less!—Show