آقای «پان» و احوالاتش، نوشته علیرضا نابدل با مقدمه امیر حسن پور

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

“آقای پان و احوالاتش” نوشته کوتاه علیرضا نابدل، امروز مانند زمان انتشارش در تیر ماه ۱۳۴۵ همچنان می درخشد. این نوشته، داستان مبارزه بر سر مسئله ملی در ایران را بازگو می کند، روایت پر از خشونتی که به پایان نرسیده است.

علیرضا نابدل در آغاز دهه چهل، مبارزه سیاسی و فکری را شروع کرد و ده سال بعد ۱۳۵۰ در درگیری با رژیم دستگیر و اعدام شد. این نوشته با مقدمه امیر حسن پور را از اینجا دانلود کنید و بخوانید.