گزارشی از اول ماه مه سال ۲۰۲۳ در شهرهای مختلف اروپا

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۵ دقیقه

تظاهرات اول ماه مه برلین. در برلین دوشنبه اول ماه مه در ساعت ۱۷ تظاهرات بزرگی از محلBoddin Strasse با تجمع در ابتدا شروع شد و بعد از مدتی حدود یک ساعت تجمع و صحبت توسط گروه های مختلف شرکت کننده، تظاهرات شروع شد و مسیر آن در انتها به محل معروف Kreutsberg که سالها در برلین اول ماه مه در آن جا تظاهرات هست، خاتمه پیدا کرد
در قسمت اول تظاهرات گروهی از ایرانیان نیز با شعارهای مختلف شرکت کردند.
شعار حزب ما به مناسبت اول ماه مه این شعار است.
اول ماه مه :انقلاب کمونیستی تنها راه نجات بشریت است
پلاکار این شعار به فارسی و انگلیسی مورد توجه قرارگرفت و عده ای از آن عکس گرفتند. اعلامیه حزب در رابطه اول ماه مه به زبان فارسی، آلمانی و انگلیسی در تظاهرات پخش شد.
ما بهمراه رفقای انترناسیونالیست پیرو سنتز نوین کمونیسم به رهبری باب آواکیان، در تظاهرات شرکت کردیم. همانطور که در عکس دیده می‌شود رفقای گروه مانیفست کمونیستهای انقلابی اروپا، بنر بزرگی با شعار
نه به جنگ آمریکا و ناتو با روسیه. نه به جنگ جهانی سوم.
آینده ای که این سیستم برای ما می‌خواهد بیاورد را قبول نمیکنیم. برای یک انقلاب واقعی سازماندهی کنیم! را در تظاهرات حمل می‌کردند که توجه بسیاری را جلب کرده بود و از آن عکسهای زیادی می‌گرفتند و همینطور افرادی در مورد شعار با رفقا بحث و گفتگو کردند . تعداد زیادی اعلامیه این رفقا بزبان آلمانی پخش کردند. سایت cpimlm.org آدرس حزب ما و آدرس حزب کمونیست انقلابی آمریکا revcom. us و آدرس rcmanifestogroup@gmail.com  گروه مانیفست کمونیست های انقلابی اروپا را وسیعا در اعلامیه ها و شعارها پخش کردیم.
حدود ۱۵ هزار نفر در تظاهرات حداقل، شرکت کردند. تعداد زیادی پلیس در دوطرف تظاهرات حضور داشتند.
شعارهایی که شرکت کنندگان میدادند No solution Revelation و شعار علیه پلیس، بخصوص در آخر تظاهرات در Kreutsberg . حدود ساعت ۸ تظاهرات تمام شد اما تعداد زیادی از تظاهرات کنندگان در محل باقی ماندند و پلیس حدود ۱۰ نفر را دستگیر کرد.
اکثریت شرکت کنندگان جوانان آلمانی بودند اما بخشی از تظاهرات از کشورهای مختلف بودند و برخی زبان آلمانی نمی‌دانستند و به آنها اعلامیه انگلیسی دادیم.
«هواداران حزب کمونیست ایران (م ل م)»
برلین مه ۲۰۲۳

گزارش کوتاهی از اول ماه مه انترناسیونالیستی در پاریس
امسال مراسم و تظاهرات های اول ماه مه در پاریس و شهرهای دیگر فرانسه به دلیل اعتراضات گسترده بازنشستگان که مدتهاست جریان دارد، بسیار گسترده تر از سال‌های قبل بود. سندیکای سراسری کارگران فرانسه اعلام کرد امسال بزرگ‌ترین تظاهرات اول ماه مه بعد از جنگ جهانی دوم در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه برگزار شد . دو میلیون و سیصد نفر در فرانسه و حدود ۵۵۰ هزار نفر در پاریس روز اول ماه مه به خیابان ها آمدند. ناگفته نماند که خشونت پلیس بقدری زیاد و وحشیانه بود که توجه رسانه ها را به خود جلب کرد و از دوربین هیچ رسانه ای پنهان نماند. طبق گزارشات رسانه ها طی این حملات صدها نفر زخمی و تعداد زیادی دستگیر شدند. هواداران حزب و تعدادی از رفقای انترناسیونالیستی ما در این تظاهرات شرکت داشته و حدود سه هزار نسخه از اعلامیه های حزب و ؛آر سی پی ؛ که به مناسبت اول ماه مه بود و به زبان فرانسوی را در همان دو ساعت اول در میان جمعیت پخش کردند. همچنین رفقا در مورد محتوای اطلاعیه و شرایط کنونی وارد بحث و گفتگو با بعضی از شرکت کنندگان شدند.
«هواداران حزب کمونیست ایران(م ل م)»
پاریس مه ۲۰۲۳

(Photo by LOIC VENANCE / AFP)

گزارش کوتاهی از مراسم اول ماه مه انترناسیونالیستی در شهر هامبورگ، آلمان
امسال در اول ماه مه علاوه بر تجمعات سنتی سندیکایی در هامبورگ، چندین فراخوان تظاهرات از طرف نیروهای چپ و رادیکال و ضد امپریالیست و ضد فاشیست داده شده بود. یکی از این فراخوان ها تظاهراتی در ساعت ۱۵:۳۰ تحت عنوان “خود سیستم بحران است” و “آنارشی در تهاجم” بود. همچنین تظاهرات دیگری در ساعت ۱۶:۰۰ از ایستگاه راه آهن مرکزی شروع شد. در این تظاهرات ما فعالین حزب شرکت کرده و صدها نسخه اعلامیه اول ماه مه حزب را در میان جمعیت پخش کردیم . شعارهایی که در این تظاهرات داده میشد عمدا در همبستگی بین المللی بود و اینکه راه حل فقط انقلاب است . همچنین تطاهرکنندگان در واکنش به حضور گسترده پلیس شعار «پلیس برو گمشو خیابان مال ماست»سر دادند. شعار ژن، ژیان،آزادی و شعارهای ضد فاشیسم و ضد جنگ ضد بحران و ضد نابودی محیط زیست و غیره در تمام مدت تکرار می شد.
«هواداران حزب کمونیست ایران(م ل م) »هامبورگ
اول ماه مه ۲۰۲۳

گزارشی از حضور فعالین حزب در مراسم اول ماه مه انترناسیونالیستی در فنلاند

در فنلاند در روز اول ماه می در چندین شهر، چندین تظاهرات برگزار شد. هر چند در چند دهه گذشته، روز جهانی کارگر در فنلاند بیشتر تبدیل به روز جشن دانشجویی شده و از محتوای سیاسی آن خالی شده است، اما گروه های چپ و پیشرو، کمونیست ها و آنارشیست ها و احزاب چپ و کارگری همیشه تظاهرات ها را زنده نگاه داشتند. امسال با توجه به رای بالای حزب فاشیست “فنلاندی های اصیل” در انتخابات پارلمان و احتمال قوی تشکیل دولت به همراه حزب ناسیونالیست و حزب مسیحی، تظاهرات های اول می رنگ دیگری داشت. شرکت کنندگان علیه دولت فاشیستی و “سفید” فنلاند شعار می دادند و همچنین با توجه به پیوستن اخیر فنلاند به ناتو، شعارهایی علیه ناتو و جنگ های امپریالیستی سر داده می شد. جوانان زیادی از مهاجران تا فنلاندی ها در این تظاهرات ها شرکت کردند و فریاد می زدند: “خیابان ها متعلق به ماست، نه به فاشیست ها!” از جمله گروهی از دانشجویان ایرانی با پرچم “زنان ایران نیاز ندارند شما نجات شان دهید، فقط از قاتلان آن ها حمایت نکنید!” و “زن، زندگی، آزادی” حضور داشتند.
همزمان با حضور بلوک های سرخ کمونیست ها و سیاه و سرخ آنارشیست ها، یک گروه فاشیست فنلاندی هم تظاهراتی ترتیب داده بود با این عنوان که : روز اول می، دیگر متعلق به سرخ ها نیست و از این به بعد باید سفید باشد! هرچند پلیس مانع تلاقی این تظاهرات ها شد، اما واضح است که نمی تواند مانع دوپارگی شدید در جامعه شود.
تقابل بین گروه های نژادپرست و فاشیست با گروه های چپ و کمونیست در فنلاند و در همه جای جهان در حال شدت گیری ست، این تقابل در ابعاد کوچک نشانگر این واقعیت مهم است که باب آواکیان روی آن انگشت می گذارد: بحران های سیستم فقط از طریق رادیکال حل خواهند شد و در برابر بشریت دو آینده متفاوت را جلو می گذارند: آینده ای بسیار وحشتناک یا حقیقتا رهایی بخش
ما هم با پخش اطلاعیه حزب در میان جمعیت وارد بحث گفتگو با آنها در مورد اوضاع جهانی شدیم.
«هواداران حزب کمونیست ایران (م ل م)»- فنلاند اول ماه مه ۲۰۲۳