واپس گراییِ «ایرانی- آریایی» آیینۀ روبروی بنیادگرایی اسلامی است!

زمان مطالعه: 4 دقیقه گزیده ای از مقاله «ویروس کوروش بزرگ»- نشریه آتش ۶۱، آذر ۱۳۹۵ عده ای از مردم در واکنش به ایدئولوژی … ادامه خواندن واپس گراییِ «ایرانی- آریایی» آیینۀ روبروی بنیادگرایی اسلامی است!