قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران

قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران (پیش‌نویس پیشنهادی)حزب کمونیست ایران (م ل م)برای تصور جامعه نوین سوسیالیستی، برای تصور جامعه عاری … ادامه خواندن قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران