این صدای خشم مردم است

زمان مطالعه: 3 دقیقه اطلاعیه حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) درباره تظاهرات مردم مشهد، نیشابور، کاشمر و شاهرود در اعتراض به گرانی، فقر، … ادامه خواندن این صدای خشم مردم است