افسانۀ «هولوکاست استالین». قسمت اول: طرح مساله

زمان مطالعه: 5 دقیقه نگاهی به قحطی اوکراین ۱۹۳۲-۱۹۳۳ نشریه آتش شماره ۱۲۶. اردیبهشت ۱۴۰۱ پروپاگاندای ضد کمونیستی و صنعت جعل تاریخ از سوی … ادامه خواندن افسانۀ «هولوکاست استالین». قسمت اول: طرح مساله