به یاد رفیق شامشر سینگ شری

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۴ دقیقه

شامشر سینگ شری مشهور به رفیق کی. اس. از رهبران حزب کمونیست هند (مائوئیست) در ۳۰ اکتبر  2005 در سن ۶۳ سالگی بر اثر بیماری مالاریا درگذشت. در مراسم بزرگداشتی که در محل تولدش، روستای خوخهارکالان در ایالت پنجاب برگزار شد، شش هزار تن از دهقانان و کارگران کشاورزی، زن و مرد و جوان، شرکت کردند. پیام های تسلیت زیادی در این مراسم خوانده شد که یکی از آنها از سوی جنبش انقلابی انترناسیونالیستی (ریم) بود. کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) نیز بلافاصله پس از کسب خبر پیام تسلیتی به رفیق گاناپاتی صدر حزب کمونیست هند (م) ارسال کرد. در زیر شرح حال مختصری از رفیق شری و مطالب دیگر را می خوانید.

رفیق شری در سال ۱۹۴۲ در یک خانواده دهقان میانه حال بدنیا آمد. چند ماهه بود که پدرش درگذشت. هنگامی که فقط ۱۵ سال داشت، او را به ازدواج در آوردند. همسرش هاربانس کائور از روستای بولیران فقط ۹ سال داشت. در آن زمان ازدواج کودکان در پنجاب رایج بود. اما زندگی واقعی خانوادگی وی، دیرتر از ازدواجش، و کمی قبل از اینکه وارد زندگی مخفی انقلابی شود شروع شد. در اواسط دهه ۱۹۸۰ هنگامی که در مخفی گاه بود همسرش دو کودک پسرشان را بدنیا آورد. در تمام مدت ۳۵ سال زندگی مخفی رفیق شری، همسرش هاربانس زیر انواع و اقسام آزار سیاسی از سوی دولت و فشارهای اجتماعی بود اما هرگز از خود ضعف و تزلزل نشان نداد.

رفیق شری فعالیت سیاسی اش را از جنبش دانشجوئی آغاز کرد. دورانی بود که جنبش های رهائی بخش سراسر جهان را گرفته بود و ضربات محکمی بر نظام امپریالیستی وارد می کرد. در چین سوسیالیستی، تحت رهبری مائوتسه دون، انقلابی در انقلاب به نام انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریائی، انجام شده و انقلاب را به مرحله نوینی پیش می برد. در چنین سالهای متلاطمی بود که رفیق شری به یکی از رهبران جنبش دانشجوئی انقلابی پنجاب تبدیل شد. دوره ای بود که رفیق چارو مازومدار و کمونیستهای دیگر به ضدیت با حزب کمونیست رویزیونیست هند برخاسته و در مه ۱۹۶۷ جنبش انقلابی دهقانی ناگزالباری را آغاز کرده و خط جنگ درازمدت توده ای را پیش گذاشتند. حزب کمونیست چین این جنبش را تندر بهاری در هند خواند. وقتی چارو مازومدار حزب کمونیست هند (مارکسیست لنینیست) را تاسیس کرد، رفیق شری در زمره انقلابیونی بود که از تاسیس این حزب حمایت کرد. وی در سال ۱۹۶۹-۱۹۷۰ بنا به تصمیم حزب زندگی مخفی را آغاز کرد. او نه تنها در تئوری از خط مبارزه مسلحانه حمایت کرد بلکه تبدیل به یک رهبر مهم و با نفوذ در عملی کردن خط جنگ درازمدت توده ای شد.

سرکوب وحشیانه ای علیه مردم روستایش، دوستانش، زن و برادرانش و ارتباطاتش در جنبش انقلابی، به راه افتاد. هر یک از اهالی روستای خوکهار بدست پلیس می افتاد شکنجه می شد. زن و خواهر زنش و برادرانش دستگیر و شکنجه شدند. دولت، دارائی هایش را ربود و  کشت زمین توسط همسرش را غیر مجاز کرد. شری و خانواده اش همواره در مقابل سرکوب شدید مقاومت کردند و هرگز در مقابل مقامات پلیس و دولت سر فرود نیاوردند. دوری از خانه و بی ثباتی زندگی مخفی و رنج زیر فشار بودن همسر و فرزندانش، هرگز خللی در اراده و انجام وظایف انقلابی اش بوجود نیاورد بلکه او را آبدیده تر کرد. او با سرافرازی استوارانه بر جاده انقلاب باقی ماند.

 پس از شکست جنبش ناگزالباری و سرکوب خونین حزب کمونیست هند (م ل) و دستگیری و مرگ چارو مازومدار، حزب کاملا از هم پاشید. شری مانند بسیاری از کمونیستهای هند به بازسازی حزب ادامه دادند. در هر گوشه سازمان های مختلف برای احیاء حزب کمونیست هند ( م ل ) بوجود آمد. رفیق شری نیز به همراه عده ای از رفقای خود دست به ایجاد تشکیلات کمونیستی در ایالت پنجاب زدند و در سال ۱۹۸۳ گروهی به نام مرکز کمونیستی انقلابی هند (م ل ) را بوجود آوردند. در سال ۱۹۸۴ وقتی که جنبش انقلابی انترناسیونالیستی تاسیس شد، این تشکیلات فورا از آن حمایت کرد. اما رفیق شری به تلاش های خود برای اتحاد مائوئیستهای پراکنده هند ادامه داد. در سال ۲۰۰۳ میان سازمان او و مرکز کمونیستی مائوئیستی که در فقیرترین ایالات هند جنگ خلق را پیش میبرد، وحدت کرد و تشکیلات جدید “مرکز کمونیستی مائوئیستی هند” نام گرفت. شری در مقام عضو کمیته مرکزی این حزب برای اتحاد با حزب کمونیست هند (م ل)(گروه جنگ خلق) تلاشهای گسترده ای کرد که نتیجه آن ایجاد حزب کمونیست هند (مائوئیست) در سپتامبر ۲۰۰۴ بود.

     کمیته جنبش انقلابی انترناسیونالیستی (ریم) در پیام تسلیت خود به حزب کمونیست هند (مائوئیست) نوشت: رفیق شری ده ها سال برای آرمان پر شکوه کمونیسم مبارزه کرد. هرچند اکثرا محل فعالیت او ایالت پنجاب بود اما هرگز چشم خود را از هدف انقلاب در سراسر هند و تمام جهان برنگرفت… یکی از مشخصات رفیق شری جهت گیری عمیقا انترناسیونالیستی او بود. … توجه او به مطالعه مارکسیسم – لنینیسم – مائوئیسم و تدوین آثار تئوریک، شایسته قدردانی است. در شرایطی که فرصتها و چالشها در سطح جهان در حال تشدید است، ما بیش از هر زمان به رهبران کمونیستی نیاز داریم که جسورانه از مارکسیسم – لنینیسم – مائوئیسم دفاع کنند و توانائی درگیر شدن و آموختن از تجارب و شناخت های نوین در چارگوشه جهان را داشته باشند. رفیق شری در این زمینه نمونه خوبی بود. ما شک نداریم که حزب کمونیست هند (م) با یادگیری از انترناسیونالیسم پرولتری رفیق شری، تعهد فروتنانه اش نسبت به توده های مردم و تلاشهایش در زمینه درک و بکاربست مارکسیسم – لنینیسم – مائوئیسم، یاد او را گرامی خواهد داشت. ■