جان باختگان

به اشتراک گذاشتن

آنانکه در زندگی مظهر جامعه نوین بودند و در مرگ بذر آن

کمونیستهای انقلابی پیشروان و رهبران آگاه طبقه کارگرند. آنها در جریان نبرد طبقاتی گداخته و آبدیده گشته اند. آگاهی و تهور، گذشتن از منافع شخصی، سازش ناپذیری در برابر دشمن و پایداری بر اصول و آرمانهای انقلابی آنها را مظهر جامعه نوین ساخته است. و اگر در میدان جنگ انقلابی زیر شکنجه یا در مقابل جوخه اعدام یا مرگ در راه بشریت ستمدیده روبرو شوند، آنرا قهرمانانه می پذیرند. جانباختن کمونیستهای انقلابی افشاندن بذر جامعه نوین است.

در راه نبرد برای کمونیسم، همواره افرادی در صحنه مبازره ظهور می یابند که بیش از دیگران در این راه تلاش کرده و تاثیرات کیفیتا عمیقتری بر جای می گذارند. اینها آمیزه ای از استواری بر اصول کمونیسم و قدرت بکارگیری این علم و توان هدایت و هماهنگ ساختن مجموعه نیروهای آگاه طبقه را در خود فشرده کرده اند و به مفهومی خود بهترین و روشنترین بیان جهانبینی، سیاست و ایدئولوژی پرولتاریا هستند. اینها رهبرانی کمونیست اند که زندگی و حرکت انقلابی شان به نمونه و سرمشقی برای تمام کمونیستها و کارگران و خلقهای ستمدیده تبدیل می گردد، و در عین حال این زندگی و حرکت خود از پراتیک و تجربه انقلابی توده ها و آنچه آنها به پیشروان می آموزند سرچشمه گرفته است.

در مورد لیست زیر:

جانباختگان اتحادیه کمونیست ها و عده ای دیگر از جانباختگان راه رهائی بشریت

این لیست شامل اسامی و زندگینامه کلیه رفقای جانباخته اتحادیه کمونیستهای ایران (سربداران) نیست. برای کامل کردن آن به کمک شما نیاز داریم. اگر از رفقائی که نام شان در این لیست است، اطلاعات بیشتری دارید، اگر رفقائی را می شناسید که اسم شان در این لیست نیست، یا اگر عکسهائی از رفقا در اختیار دارید، حتما ما را در جریان بگذارید تا بتوانیم زندگی پربار این عزیزان را به سرمشقی برای نسل جوان انقلابی بدل کنیم. 

بسیاری از رفقائی که نام شان در لیست زیر موجود است پس از مدتی اسارت در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند. اکثریت این رفقا تا به آخر قهرمانانه مقاومت کردند و در مقابل رژیم کوتاه نیامدند. در عین حال در رابطه با برخی دیگر ، ما با درجات متفاوتی از مقاومت و ضعف روبرو بودیم. ما هنوز از جزئیات برخورد تک تک این رفقا در زندانهای رژیم باخبر نیستیم. اینکه این دسته از رفقای اسیر در زندانها و در آخرین نبردشان چه انتخابی کردند و مسئولیت های انقلابی خود را بطور کامل و تا به آخر پیش بردند و آنگونه که شایسته بود عمل کردند یا خیر به معنی انکار خدماتی که آنان قبل از دستگیری در راه انقلاب و مردم انجام دادند، نیست. آنها آن خدمات را با انتخاب آزادانه و آگاهانه خویش انجام دادند. یعنی در شرایطی که با موقعیت اسارت تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روانی متفاوت است. به همین دلیل اینان نیز، نامشان در دفتر جانباختگان راه رهائی طبقه کارگر و توده های ستمدیده ثبت شده است.

 فریبرز لسانی قاسم زمانپور  بیژن بازرگان
 منصور قماشی

سیامک زعیم

 به یاد رفیق ناصر قاضی زاده ( کاک آزاد)

نادر اسلامی

 محمد فرهادی کشکولی

 مالک آذری
 محمود آزادی  عبدالرحمان آزمایش  علی اصغر آیت الله زاده
 سیدعبدالرضا ابراهیمی  کامران فرادتی  غلامحسین ابوالقاسمی
 حسن ابوالقاسمی  نرگس اثنی عشری  جهانگیر احمدگل تپه

حشمت اسدی پور

 

 فرشته ازلی

 کاظم اسدالله زاده

 مسعود اسدی

 

 جمشید اصالت  حشمت اسدی پور(مجتبی)
 محمدرحیم اکبرپور  هادی افتخاری  حسن (اکبر) اصفهان
 رستم اکبرپور  ابراهیم عماره  بیژن امیری (شوان)

 اصغر امیری(پرویز)

  فریبرز امیری (کورش)

شکر الله احمدی (محمد اف)

 خلیل امیری

سوسن امیری(سحر)

 ایرج امینی
  محمد امین اسدى

حسن امیری

 حمید اهوازی

حسن(اکبر اصفهانی)

 بابا احمدی  رضا بدر
 بیژن  بازرگان  محمود بلوردی  منوچهر بهادری
 کیانوش بهادری  ناصر بهرامی  بهروز (بهزاد گیلان)
 جعفر بیات  عبدالرحیم بیگله  فریدون پرتویی
 جمشید پرند  پرویزی  محمد پویید(یوسف)
 رحیم تحویلی  نازنین جاوید  نسرین جزایری
 حسن حاتم نژاد  البرز جاوری شهنی  قاسم حاتم نژاد
 حمید حیدرنژاد  علی چهار محالی  ناصر توفیقیان
 محمد توکلی  مرتضی تهرانی  رحیم تحویلی
 شکرالله احمدی  رحمت الله چمن سرا  مسعود حیدری
 نادرخدامراد پور  امیر حیدری نژاد  فریدون خرم روز
 فرح خرم نژاد  صادق خباز   حمیدرضا خیابانی

 غلام عباس درخشان

 سیاوش خرم روز  رسول خرمیان

حمید راج پوت

 ابوالقاسم خنجری  بهرام دوانی
 مسعود دوستی  علی رجایی  بیژن رحمتی
 علی رحمانی  رستم رحمانی عباسی

بهنام حمزه

 پرویز رحیمی  حسین تاجمیر ریاحی  کامبیز روح شهباز

بهنام رودگرمی

 مرتضی رهبر  امین اسدیان
  صدری ریاحی  فرخ زارع  علی ساری
 مجتبی سلیمانی  غلامرضا سپرغمی  فرزاد ستوده
فرهنگ سراج  فریدون سجاد  ابوالفضل سلیمی
 سهیل سهیلی(یوسف گرجی) احمد سینا  فرامرز سمنانی
 فریدون سراج  صلاح الدین شمس برهان  فرید سریع القلم
 ایرج شیرعلی فوری

داریوش صابر

 اسعد شرهانی نژاد
 قاسم صراف زاده  کامران صمیمی  قربانعلی شکری
 اسد شیرانی  ایرج شیرعلی فوری  ضیا ابوالمنافی
 سیروس عباسی فر  عبدالرضا صادقی  حسین عطائی
 فریدون علی آبادی  جلسه یادبود کامران صمیمی  رهام ضرغامی
 شاپور عالی پور(امین)

بهروز غفوری

 روزبه غفوری
 حسین فاضلی  بهروز فتحی  بیژن فتاحی
 نوذر عالی پور  ضیاء عبدمنافی  کاظم عدلو
 فرامرز فرزاد  علی علی زاده  تورج علی ملایری
 یدالله فتحی  فروهر فرجاد(فرخ)  ناصر قاضی زاده ( کاک آزاد)

 بهرام قدک

 محمد فرهادی(رالا)  شمال فریدون
 امید قماشی  منصور قماشی  اسکندر قنبرزاده
 احمد فردوس(حیدر)  محمود گرگی پور  بهناد گوگوشویلی
 هاشم مازندرانی  حجت محمد پور (امیرجنوب)

پیروت محمدی(اسماعیل)

رسول محمدی(محمد)

 وریا مدرسی  علی فردوس(بابک)

خلیفه مردانی(ابراهیم)

 قادر (صلاح انبار)  داوود قربانی
 محمد علی مسعودی  صفر قریشوندی  تیمور کاویانی تاش
 محمد کاشانی  حشمت رضا محمدیان  مسعود مدی
 صادق مرزان کلاهی  کامران مزدایی

روزبه منافی

 قدرت مسیحا  علی مشاعری  محمد معادی

عبدالله میرآویسی(عبه سنندج)

 مصطفی معادی  محمدعلی معمارنژاد
 مصطفی مکارم شیرازی  مصطفی ملک محمدی  صادق موسوی
 خیرنساء نورمحمدی(منیر)
مهرداد مهرپور
 محمد رضا وثوق
 رضا میرحسینی  محمد صادق یزدان پناه  میرهاشمی
 ذبیح الله ناصرنژاد  اصغر نقدی  کیومرث نوذری
 عیدی محمد نوروزی  غلام همتیان  بهزاد یزدانی
 سیروس یزدانی  اصغر یقینی  جواد یقینی
 تورج علی ملایری  آزاد از کمونیست های برجسته هند  کامران منصور(منوچهر)
 على رضا سپاسى به قلم رفیق تراب حق شناس  فرزاد کمانگر  ابراهیم کایپاکایا
 جانباختگان حزب کمونیست پرو در شورش زندان ال فرونتون  چیان چین  آنان ده تن بودند
 نامه یک رفیق آمریکایی در مورد رفیق جمشید پرند  دو روز پیش از اعدام (احسان فتاحیان)