داریوش صابر

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

رفیق داریوش صابر در بهمن ۱۳۳۴ در آبادان زاده شد. از ۱۶ سالگی به مبارزات ضد سلطنتی پیوست و جذب مارکسیسم شد. او ابتدا به همراه دو دایی اش فریدون و سیاوش خرم روز عضو «گروه مبارزه در راه آزادی طبقه کارگر» بود که در کار تبلیغ و ترویج مارکسیسم در میان کارگران و در شهرهای مختلف فعال بودند و در زمستان ۵۷ به اتحادیه کمونیستهای ایران پیوستند. داریوش صابر در زمستان ۵۷ در دانشگاه تهران در رشته پزشکی مشغول تحصیل بود و با انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران همراه شد. رفیق صابر در روز ۲۲ بهمن ۵۷ در ماجرای محاصره پادگان جمشیدیه تهران مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان باخت.