حمید راج پوت

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

در جریان انقلاب ۵۷، جوانی دانش آموز بود که به صف هواداران اتحادیه کمونیستهای ایران پیوست. رفیق حمید جزء اولین تیمهای اعزامی به جنگل در اوایل شهریور ماه ۶۰ بود. او نقش فعالی در تدارکات اولیه جنگل بر عهده داشت. رفیق حمید از جمله رفقای جوانی بود که با سخت تر شدن شرایط مبارزه در جنگل، شکوفا شدند و روحیه انقلابی جمع را تقویت نمودند.وی در شب قیام آمل با مهارت فوق العاده، سنگر پاسداران در مقر بسیج را با شلیک گلوله آر پی جی در هم کوبید. رفیق حمید جزء معدود رفقائی بود که توانست از حلقه محاصره بسیج خارج شود. ولیکن روز هفتم بهمن ماه که او که به همراه عده ای دیگر از رفقا در خانه ای پناه گرفته بودند، اسیر شدند. دو روز بعد، حمید در کنار چند تن دیگر از رفقا در ورزشگاه آمل تیرباران شد.